Armoured Commandos

Description: Your aim is to drive your tank and destroy all enemies on your way to the next area. Move around all the time to avoid from enemy bullets. Use W A S D to move. Use Mouse to aim and shoot. Upgrade and repair your tank regularly.

Afrikaans: Jou doel is om jou tenk te ry en al die vyande op jou pad na die volgende gebied vernietig. Beweeg om die hele tyd om te verhoed dat die vyand bullets. Gebruik WASD om te beweeg. Gebruik die muis na te streef en skiet. Opgradering en herstel van jou tenk gereeld.

Dansk: Deres mål er at køre din tank og ødelægge alle fjender på din vej til næste område. Flyt rundt hele tiden for at undgå fra fjendens kugler. Brug WASD til at bevæge sig. Brug musen til at sigte og skyde. Opgradere og reparere din tank regelmæssigt.

Deutsch: Steuere deinen Panzer und vernichte die Gegner auf deinem Weg in die nächste Zone. Bewege dich ständig, um den Kugeln der Feinde auszuweichen. Bewegung mit W A S D. Zielen und schießen mit der Maus. Optimiere auch regelmäßig deinen Panzer.

Eesti: Teie eesmärk on juhtida oma tanki ja hävitada kõik vaenlased oma viis järgmise ala. Liikuda kogu aeg, et vältida vaenlase kuulide. Kasutage WASD liikuda. Kasuta hiirt, et eesmärk ja tulistan. Uuendada ja parandada oma tank regulaarselt.

Español: Su objetivo es conducir tu tanque y destruir todos los enemigos en su camino a la siguiente zona. Moverse por todo el tiempo para evitar las balas enemigas. Use WASD para moverse. Utilice el ratón para apuntar y disparar. Mejorar y reparar el tanque con regularidad.

Français: Votre but est de conduire votre réservoir et détruire tous les ennemis sur votre voie à la région suivante. Le mouvement autour de tout le temps pour éviter des balles ennemies. Utilisez W A S D pour bouger. Utilisez la Souris pour viser et tirer. Modernisez et réparez votre réservoir régulièrement.

Italiano: Il tuo obiettivo è quello di guidare il vostro carro armato e distruggere tutti i nemici sulla strada per la prossima area. Muoversi per tutto il tempo per evitare dai proiettili nemici. Usa WASD per muoversi. Usa il mouse per mirare e sparare. Aggiornare e riparare il serbatoio regolarmente.

Latviski: Tavs mērķis ir vadīt savu tanku un iznīcināt pretiniekus, savā ceļā uz nākošo zonu. Kusties visu laiku, lai izvairītos no ienaidnieku lodēm. Izmanto W A S D, lai kustētos. Izmanto peli, lai mērķētu un šautu. Uzlabo un labo savu tanku regulāri.

Magyar: A cél az, hogy vezesse a tank és megsemmisíti az összes ellenséget az utat a következő területre. Mozogni minden alkalommal, hogy ne az ellenséges golyókat. Használja WASD mozgás. Használd az egeret a cél és lőni. Frissítés és javítás a tartály rendszeresen.

Nederlands: Uw doel is om je tank rijden en alle vijanden op je weg vernietigen naar het volgende gebied. Verplaats u in al de tijd om te voorkomen dat van de vijandelijke kogels. Gebruik WASD om te bewegen. Gebruik de muis om te richten en te schieten. Upgrade en regelmatig reparatie van uw tank.

Norsk: Ditt mål er å drive tank og ødelegge alle fiender på din vei til neste område. Flytte rundt hele tiden å unngå fra fiendens kuler. Bruk WASD for å flytte. Bruk musen til å sikte og skyte. Oppgradere og reparere tank regelmessig.

Po-russki: Upravljaj svoim tankom i uni4tozhj vseh vragov na svoem puti k sleduju64ej zone. Tebe pridetsja vse vremja dvigatjsja, 4tobi izbezhatj pulj. Klavi6ami W A S D peredvigajsja. Celjsja i streljaj mi6koj.

Polski: Twoim celem jest zniszczyć wrogów swoim czołgiem. Bądź cały czas w ruchu by unikać wrogich pocisków, steruj klawiszami W, S, A, D, celuj i strzelaj myszką, ulepszaj i naprawiaj swój pojazd regularnie.

Português: Seu objetivo é conduzir o seu tanque e destruir todos os inimigos no seu caminho para a próxima área. Movimentar o tempo todo para evitar o das balas inimigas. Use WASD para se mover. Use o mouse para mirar e atirar. Atualizar e reparar o seu tanque regularmente.

Română: Scopul tau este de a conduce rezervor dvs. şi de a distruge toti inamicii pe drumul spre zona următoare. Mutare în jurul valorii de tot timpul, pentru a evita de la gloantele inamice. Utilizaţi WASD pentru a muta. Utilizaţi mouse-ul pentru a tinti si trage. Upgrade şi repararea cisternă pentru dvs. în mod regulat.

Slovenčina: Vaším cieľom je riadiť tank a zničiť všetkých nepriateľov na ceste do ďalšej oblasti. Pohyb po celú dobu, aby sa zabránilo z nepriateľské guľky. Použite WASD pohybovať. Použitie myši na cieľ a vystreliť. Upgrade a opraviť nádrž pravidelne.

Slovenščina: Vaš cilj je, da vozite svoj tank in uniči vse sovražnike na poti do naslednjega območje. Premakni okoli ves čas, da se prepreči od sovražnika naboje. Uporaba WASD za premikanje. Uporabite miško za cilj in ustrelil. Upgrade in popravila svoj tank redno.

Suomi: Sinun tavoitteena on ajaa tankki ja tuhota kaikki viholliset matkalla seuraavalle alueelle. Liikkua koko ajan välttää vihollisen luodit. Käytä WASD liikkua. Käytä hiirtä tavoite ja ampua. Päivitys ja korjaus teidän säiliö säännöllisesti.

Svenska: Ditt mål är att köra din tank och förstöra alla fiender på vägen till nästa område. Flytta runt hela tiden undvika ur fiendens kulor. Använd WASD att flytta. Använd musen för att sikta och skjuta. Uppgradera och reparera din tank regelbundet.

Türkçe: Amacınız tank sürücü ve bir sonraki alana giden yolda bütün düşmanları yok. Düşman mermileri gelen önlemek için her zaman etrafında hareket ettirin. WASD hareket etmek için kullanın. Fare amacı ve ateş. Yükseltme ve düzenli deposu onarımı.

Česky: Vaším cílem je řídit tank a zničit všechny nepřátele na cestě do další oblasti. Pohyb po celou dobu, aby se zabránilo z nepřátelské kulky. Použijte WASD pohybovat. Použití myši na cíl a vystřelit. Upgrade a opravit nádrž pravidelně.

Ελληνικά: Στόχος σας είναι να οδηγήσετε δεξαμενή σας και να καταστρέψουν όλα εχθρούς στο δρόμο σας στην επόμενη περιοχή. Μετακίνηση γύρω από όλη την ώρα να αποφευχθεί από τις σφαίρες του εχθρού. Χρησιμοποίησε WASD να προχωρήσουμε. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σκοπός και πυροβολούν. Αναβάθμιση και επισκευή της δεξαμενής σας τακτικά.

Български: Вашата цел е да карам танк и унищожи всички врагове по пътя си към следващата зона. Придвижване през цялото време, за да се избегне от вражески куршуми. Използвайте WASD за движение. Използвайте мишката, за да си цел и стреля. Upgrade и ремонт на вашия танк редовно.

Русский: Управляй своим танком и уничтожь всех врагов на своем пути к следующей зоне. Тебе придется все время двигаться, чтобы избежать пуль. Клавишами W A S D передвигайся. Целься и стреляй мышкой.

Українська: Ваша мета полягає в диску вашого танка і знищити всіх ворогів на своєму шляху до наступної області. Рухайтеся весь час, щоб уникнути від ворожих куль. Використовуйте WASD для переміщення. Використовувати мишу, щоб прицілитися і вистрілити. Модернізація та ремонт вашого танка на регулярній основі.

العربية: هدفكم هو محرك الأقراص الخاص بك للدبابات وتدمير جميع الأعداء في طريقك إلى المنطقة القادمة. التحرك في كل وقت لتجنب الرصاص من العدو. استخدام WASD للتحرك. استخدام الفأرة لهدف واطلاق النار. ترقية وإصلاح الخزان بشكل منتظم.

हिन्दी: अपने उद्देश्य के लिए अपने टैंक ड्राइव और अगले क्षेत्र के लिए अपने रास्ते पर सभी दुश्मनों को नष्ट कर रहा है. हर समय चारों ओर स्थानांतरित करने के लिए दुश्मन की गोलियों से बचने के करने के लिए. का प्रयोग करें WASD चाल है. माउस का प्रयोग करने के लिए उद्देश्य और गोली मार. नवीनीकरण और नियमित रूप से अपने टैंक की मरम्मत.

中文 (简体): 你的目的是要推动你的坦克和摧毁所有敌人对你的方式到下一个区域。周围所有的时间移动,以避免敌人的子弹。使用WASD移动。使用鼠标瞄准和射击。定期升级和修复你的坦克。

中文 (繁體): 你的目標是推動你的坦克,摧毀所有敵人對你的方式到下一個區域。將周圍所有的時間,以避免敵人的子彈。使用WASD移動。使用鼠標瞄準和射擊。升級你的坦克和定期維修。

日本語: あなたの目的は、あなたのタンクを運転し、次のエリアへのあなたの方法ですべての敵を破壊することです。敵の弾丸から回避するためにすべての時間を移動。使用WASDが移動します。使用してマウスを目的として撃つ。定期的にあなたのタンクをアップグレードまたは修復。

한국어: 당신의 목표는 당신의 탱크를 운전하고 다음 지역으로가는 모든 적을 파괴하는 것입니다. 적의 총탄으로부터 피하기 위해 항상 주위를 이동합니다. 이동 WASD 사용합니다. 목표 및 촬영 마우스를 사용합니다. 업그레 이드 및 정기적으로 탱크를 복구합니다.


Screenshots:
Armoured Commandos - 1 Armoured Commandos - 2 Armoured Commandos - 3

Tags: ActionArmyCarsEXEFlashGamesShootingTerroristsWars

Similar Games: Fortress MagnusTank 2008: Final AssaultRiver RaiderTank 2008Tank Destroyer pt. 2Metal Arena 3Droid AssaultTank 2007Western Front 1914Experimental ShooterOnly Seven DaysTank GuardiansBig Battle TanksShoot PixelsTiny TanksRobo Rampage