Bridge Tactics 2

Flash is not working.
Enable Flash in Browser Settings


Description: You have to destroy bridges and all military units that are trying to pass them. Use Mouse to place explosives and then click on them to detonate. Reach required score limit to pass current level and unlock next one.

Afrikaans: Jy het brûe en alle militêre eenhede wat probeer om hulle te slaag om te vernietig. Gebruik die muis plofstof te plaas en kliek dan op hulle te ontplof. Bereik vereis telling limiet huidige vlak te slaag en ontsluit volgende een.

Dansk: Du er nødt til at ødelægge broer og alle militære enheder, der forsøger at passere dem. Brug musen til at placere sprængstoffer og derefter klikke på dem at detonere. Opnå de krævede score grænse at passere nuværende niveau og låse næste.

Deutsch: Du musst Brücken vernichten und alle militärischen Einheiten, die versuchen, diese zu überqueren. Mit der Maus platzierst du Sprengstoffe und klickst dann darauf, damit sie detonieren. Du musst die erforderliche Punktzahl erreichen, um durchs Level zu kommen und das nächste zu öffnen.

Eesti: Sa pead hävitama sillad ja kõik sõjalised üksused, mis üritavad läbida saavad. Kasuta hiirt, et koht lõhkeainete ja seejärel neid plahvatama. Reach nõutav punktisumma piirata edasi praegusel tasemel ja avamine järgmise üks.

Español: Usted tiene que destruir los puentes y todas las unidades militares que están tratando de pasar. Utilice el ratón para colocar los explosivos y, a continuación, haga clic en ellos para la detonación. Requiere llegar a límite de puntuación para pasar el nivel actual y abrir el siguiente.

Français: Vous devez détruire des ponts et toutes les unités militaires qui essaient de les passer. Utilisez la Souris pour placer d'explosifs et cliquer ensuite sur eux pour exploser. Portez la limite de score exigée pour passer le niveau actuel et ouvrir ensuite un.

Italiano: Devi distruggere i ponti e tutte le unità militari che stanno cercando di passare loro. L'uso del mouse per posizionare gli esplosivi e quindi fare clic su di essi per esplodere. Reach richiesto limite di punteggio per passare il livello attuale e sbloccare quella successiva.

Latviski: Tev ir jāiznīcina tilti un visas militārās vienības, kuras cenšas šķērsot to. Izmanto peli, lai novietotu spridzekļus un tad klikšķini uz tiem, lai tos uzspridzinātu. Sasniedz vajadzīgo punktu robežu, lai izietu tekošo līmeni un atvērtu nākošo.

Magyar: Meg kell pusztítani hidak és minden katonai egységek, amelyek megpróbálják átadni nekik. Egeres helyre robbanóanyagok, majd kattintson a képekre, hogy robban. Reach szükséges ponthatár át a jelenlegi szinten, és kinyit a következő egy.

Nederlands: Je hebt om bruggen te slaan en alle militaire eenheden die proberen door te geven vernietigen. Gebruik de muis om explosieven te plaatsen en klik vervolgens op hen om ontploffing te brengen. Te bereiken vereiste score te beperken tot het huidige niveau passeren en ontgrendelen volgende.

Norsk: Du må ødelegge broer og alle militære enheter som prøver å passere dem. Bruk musen til å plassere eksplosiver og klikk på dem for å detonere. Reach kreves score grense å passere dagens nivå og låse opp neste.

Po-russki: Tebe neobhodimo ni4tozhitj mosti i vse voennie edinici, kotorie pitajutsja perese4j ih. Mi6koj ustanavlivaj vzriv4atku, a zatem klikaj na nego, 4tobi podvzorvatj. Po dostizheniju neobhodimogo koli4estva punktov ti projde6j teku64ij urovenj i dojde6j do sleduju64ego.

Polski: Musisz niszczyć mosty i militarne jednostki które chcą je przekroczyć. Użyj myszki by rozmieścić ładunki i kliknij by je zdetonować. Osiągnij wymagany limit punktów by zaliczyć etap i odblokować następny.

Português: Você tem que destruir pontes e todas as unidades militares que estão a tentar passá-los. Use o rato para colocar explosivos e, em seguida, clique nelas para detonar. Alcance limite da pontuação necessária para passar de nível actual e desbloquear próximo.

Română: Trebuie să distrugă poduri şi toate unităţile militare care încearcă să le transmită. Utilizaţi mouse-ul la locul de explozivi şi apoi faceţi clic pe ele pentru a detona. Ajunge la limită necesare scor pentru a trece nivelul actual şi de a debloca un viitor.

Slovenčina: Musíte zničiť mosty a všetky vojenské jednotky, ktoré sa snažia odovzdávať ich. Použitie myši na miesto výbušniny a potom kliknite na ne vybuchnúť. Dosiahnutie požadovanej bodové hranice prejsť súčasnú úroveň a odomknúť ďalšie.

Slovenščina: Morate uničiti vse mostove in vojaških enot, ki se trudijo, da gredo. Uporabite miško, da se eksplozivi in ​​nato kliknite na njih, da eksplozivnosti. Reach potrebnih točk za prehod meje sedanji ravni in odklepanje naslednjega.

Suomi: Sinun täytyy tuhota siltoja ja kaikki sotilaalliset yksiköt, jotka yrittävät siirtää ne. Käytä hiirtä asettaa räjähteitä ja sitten ne räjähtää. Reach edellyttää pisteet raja kulkea nykyisellä tasolla ja avata seuraava.

Svenska: Du måste förstöra broar och alla militära enheter som försöker passera dem. Använd musen för att placera sprängämnen och sedan klicka på dem att detonera. Nå nödvändiga poängen gräns att passera nuvarande nivå och låsa upp nästa.

Türkçe: Eğer köprü ve onları geçmek için çalışıyoruz tüm askeri birimler imha etmek zorundasınız. Fare patlayıcı yerleştirmek ve sonra onları patlatmak için tıklayın. Ulaşmak mevcut seviye geçmek puan sınırı gereken ve bir sonraki kilidini.

Česky: Musíte zničit mosty a všechny vojenské jednotky, které se snaží předávat je. Použití myši na místo výbušniny a pak klikněte na ně vybuchnout. Dosažení požadované bodové hranice projít současnou úroveň a odemknout další.

Ελληνικά: Θα πρέπει να καταστρέψουν τις γέφυρες και όλες τις στρατιωτικές μονάδες που προσπαθούν να τα περάσουν. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να τοποθετήσετε τα εκρηκτικά και στη συνέχεια κάντε κλικ πάνω τους για να εκραγεί. Προσεγγίστε απαιτούμενο όριο βαθμολογία για να περάσει το σημερινό επίπεδο και να ξεκλειδώσετε επόμενο.

Български: Трябва да се разруши мостове и всички военни части, които се опитват да ги предава. Използвайте мишката, за да извършват взривни вещества и след това кликнете върху тях да се взривяват. Класиране необходим брой точки граница да мине сегашното равнище и отключване на следващия.

Русский: Тебе необходимо ничтожить мосты и все военные единицы, которые пытаются пересечь их. Мышкой устанавливай взрывчатку, а затем кликай на него, чтобы подвзорвать. По достижению необходимого количества пунктов ты пройдешь текущий уровень и дойдешь до следующего.

Українська: Ви повинні знищити мости і всі військові підрозділи, які намагаються їх здати. Використовуйте мишу, щоб місце вибухових речовин, а потім натиснути на них, щоб підірвати. Пройдуть потрібна оцінка граничної пройти поточний рівень і розблокувати наступну.

العربية: عليك ان تدمر الجسور وجميع الوحدات العسكرية التي تحاول تمريرها. استخدام الماوس لوضع المتفجرات ومن ثم الضغط عليها لتفجير. المطلوب الوصول الحد رصيده الى تمرير المستوى الحالي وفتح واحد القادم.

हिन्दी: आप पुलों और सभी सैन्य इकाइयों कि के लिए उनके पास कोशिश कर रहे हैं नष्ट कर दिया है. माउस का प्रयोग करें विस्फोटकों जगह पर है और फिर उन्हें विस्फोट करने के लिए पर क्लिक करें. पहुँच स्कोर सीमा की आवश्यकता के लिए वर्तमान स्तर के पास है और अगले एक अनलॉक कर देंगे.

中文 (简体): 你必须摧毁桥梁和所有那些试图通过他们的军事单位。使用鼠标放置爆炸物,然后点击它们引爆。达到要求得分限制通过目前的水平和解锁下一个。

中文 (繁體): 你必須摧毀的橋樑和所有軍事單位,試圖通過它們。使用鼠標放置爆炸物,然後點擊它們引爆。達到要求得分限制通過目前的水平和解鎖下一個。

日本語: あなたは橋や、それらを通過しようとしているすべての軍事ユニットを破壊する必要があります。使用してマウス、爆薬を配置し、それらが爆発してをクリックしてください。リーチは、現在のレベルの合格へ向けてによる制限を必要とし、次のいずれかをロックを解除します。

한국어: 당신은 교량과 그들을 전달하려고하는 모든 군사 유닛을 파괴해야합니다. 마우스를 사용하여 폭발물을 배치하고 그들이 폭파를 클릭하십시오. Reach는 현재 수준을 통과 점수 한도를 요구하고 다음의 잠금을 해제.


Screenshots:
Bridge Tactics 2 - 1 Bridge Tactics 2 - 2 Bridge Tactics 2 - 3

Tags: ArcadeArmyExplosionsFlashGamesLogicalPuzzleWarsWork

Similar Games: Dead ConvoySiegedBridge TacticsRubble TroubleSuper StackerTetri TowerWake Up the BoxBomb TownFlakBoy part 2Disaster will Strike 3Demolition City 2Totem DestroyerFirst Person TetrisDynamite TrainDisaster will StrikeSiege Hero Viking Vengeance