Helix Defense 2

Flash is not working.
Enable Flash in Browser Settings


Description: You must command your human forces and protect your orbital platforms against alien enemy attacks. Build defense towers on the correct platforms because sometimes aliens can make different paths. Also there's environmental dangers for your enemy that you don't manage. Use mouse to control the game.

Afrikaans: Jy moet jou menslike magte opdrag en beskerm jou orbitaal platforms teen uitheemse vyandige aanval. Bou verdediging torings op die korrekte platforms, want soms vreemdelinge kan maak verskillende paaie. Ook is daar omgewing gevare vir jou vyand wat jy nie beheer. Gebruik die muis om die wedstryd te beheer.

Dansk: Du skal kommando jeres menneskelige styrker og beskytter din orbitale platforme mod fremmede fjendtlige angreb. Byg forsvarstårne på den rigtige platforme, fordi nogle gange udlændinge kan lave forskellige stier. Også er der miljømæssige farer for din fjende, som du ikke styre. Brug musen til at styre spillet.

Deutsch: Kommandiere deine menschlichen Streitkräfte und schütze deine orbitale Plattform vor außerirdischen Feinden. Baue Verteidigungstürme auf den richtigen Plattformen, manchmal können sich die Feinde nämlich auf verschiedenen Wegen bewegen. Deine Feinde werden auch von natürlichen Gefahren in der Umwelt bedroht, die du nicht beeinflussen kannst. Spielführung mit der Maus.

Eesti: Te peate käsu oma inimeste jõud ja kaitsta oma orbiidi platvormide vastu välismaalase vaenlase rünnakuid. Build tornid õigel platvormid, sest mõnikord välismaalaste saab teha eri teid pidi. Ka seal on keskkonna ohtudest oma vaenlast, et te ei halda. Kasuta hiirt, et juhtida mängu.

Español: Debe su comando las fuerzas humanas y proteger sus plataformas orbitales contra los ataques enemigos alienígenas. Construye torres de defensa en las plataformas correcta porque a veces los extranjeros pueden hacer diferentes rutas. También hay peligros ambientales para el enemigo que no logran. Utilice el ratón para controlar el juego.

Français: Vous devez ordonner vos forces humaines et protéger vos quais orbitaux contre les attaques ennemies étrangères. Construisez des tours de défense sur les quais corrects parce que quelquefois les étrangers peuvent faire de différents sentiers. Aussi il y a des dangers de l'environnement pour votre ennemi que vous ne dirigez pas. Utilisez la souris pour contrôler le jeu.

Italiano: È necessario il vostro comando forze umane e proteggere le piattaforme orbitali contro gli attacchi nemici alieni. Costruisci torri di difesa sulle piattaforme corretto, perché a volte gli stranieri possono fare percorsi diversi. C'è anche pericoli ambientali per il tuo nemico che non riescono a gestire. Usa il mouse per controllare il gioco.

Latviski: Tev jākomandē savas cilvēku vienības un jānosargā savas orbitālās platformas no citplanētiešu ienaidniekiem. Būve aizsardzības torņus uz pareizām platformām, jo dažkārt ienaidnieks var pārvietoties pa vairākiem ceļiem. Tāpat tavu pretinieku apdraud vides lamatas, kuras tu īsti nevari ietekmēt. Izmanto peli, lai vadītu spēli.

Magyar: Meg kell parancsot a humán erők, és védi a keringési platformok ellen, idegen ellenséges támadásokat. Építeni védelmi tornyok a megfelelő platformon, mert néha idegenek is, hogy más utat. Szintén ott van a környezeti veszélyeket az ellenség, hogy nem kezeli. Használja az egeret, hogy ellenőrizzék a játékot.

Nederlands: U moet uw opdracht menselijke krachten en bescherm uw orbitale platforms tegen buitenaardse vijand aanvallen. Bouw verdedigingstorens op de juiste platforms want soms vreemdelingen kunnen verschillende paden. Ook is er gevaren voor het milieu voor je vijand, dat je niet te beheren. Gebruik de muis om het spel te besturen.

Norsk: Du må kommandere dine menneskelige styrker og beskytte orbital plattformer mot fremmede fiendtlige angrep. Bygg forsvarstårn på riktig plattformer fordi noen ganger aliens kan gjøre forskjellige baner. Også det er miljømessige farene for fienden din som du ikke klarer. Bruk musen til å styre spillet.

Po-russki: Tvoi 4elove4eskie edinici smogut za64ititj orbitaljnie platformi toljko pod tvoim 4utkim rukovodstvom. Stroj storozhevie ba6ni na praviljnih platformah, vedj vragi mogut peredvigatjsja vesjma raznoobrazno. Tvoim vragam mogut popastjsja i prirodnie lovu6ki, na pojavlenie kotorih ti ne v silah povlijatj. Upravlenie mi6koj.

Polski: Steruj swoją drużyną ludzi i ochraniaj platformy orbitalne przed atakiem obcych. Buduj wieże obronne na właściwych platformach, szczególnie że przeciwnicy wykorzystują różne ścieżki. Na zagrożenia środowiskowe wpływu już nie masz, steruj myszką.

Português: Você deve comandar suas forças humanas e proteger suas plataformas orbitais contra ataques inimigos alienígenas. Construa torres de defesa para as plataformas corretas, porque às vezes os estrangeiros podem fazer caminhos diferentes. Também há perigos ambientais para o seu inimigo que você não controla. Use o mouse para controlar o jogo.

Română: Trebuie să vă comanda forţelor umane şi pentru a proteja platformele dvs. orbitale împotriva atacurilor inamice străin. Construieste turnuri de aparare pe platforme corect că, uneori, străinii pot face diferite căi. De asemenea, există pericole de mediu pentru duşmanul tău pe care nu le gestionaţi. Utilizaţi mouse-ul pentru a controla jocul.

Slovenčina: Musíte príkaz svojej ľudskej sily a chrániť svoj orbitálnej platformy proti cudzím nepriateľským útokom. Stavať obrannej veže na správne nástupište, pretože niekedy cudzinci môžu rôznymi cestami. Tiež je tu ohrozenie životného prostredia za svojho nepriateľa, že nemusíte riadiť. Použite myš na ovládanie hry.

Slovenščina: Morate ukaz svoje človeške sile in zaščititi svoje orbitalne platforme zoper tujca napadi sovražnika. Build obrambni stolpi na pravilno platforme, saj lahko včasih tujec različnih poteh. Tudi tam je okoljskimi nevarnostmi za vaš sovražnik, da vam ne uspe. Uporabite miško za nadzor nad igro.

Suomi: Sinun on komennon ihmisen voimat ja suojaa kiertoaika alustoja vastaan ulkomaalainen vihollisen hyökkäyksiä. Rakenna puolustus tornit oikea alustoilla koska joskus ulkomaalaisten voi tehdä eri tavoin. Myös siellä ympäristöriskeihin ja vihollinen, että et hallitse. Käytä hiirtä ohjataksesi pelin.

Svenska: Du måste kommandot din mänskliga krafter och skydda din omloppsbanor plattformar mot främmande fiendens attacker. Bygg försvarstorn på rätt plattformar för ibland utlänningar kan göra olika banor. Dessutom finns det miljörisker för din fiende som du inte lyckas. Använd musen för att styra spelet.

Türkçe: Eğer insan güçlerinin komuta etmeli ve yabancı düşmanı saldırılara karşı orbital platformlarda korumak. doğru platformlarda Build savunma kuleleri bazen yabancılar farklı yollar yapabilirsiniz çünkü. Ayrıca orada idare etmez ki düşman için çevresel tehlikelerden's. oyunu kontrol etmek fare.

Česky: Musíte příkaz své lidské síly a chránit svůj orbitální platformy proti cizím nepřátelským útokům. Stavět obranné věže na správné nástupiště, protože někdy cizinci mohou různými cestami. Také je tu ohrožení životního prostředí za svého nepřítele, že nemusíte řídit. Použijte myš k ovládání hry.

Ελληνικά: Πρέπει εντολή ανθρώπινες δυνάμεις σας και να προστατεύσει τροχιακών πλατφόρμες σας από αλλοδαπό επιθέσεις του εχθρού. Κατασκευάστηκε πύργους της άμυνας σχετικά με την ορθή πλατφόρμες επειδή μερικές φορές οι αλλοδαποί μπορούν να κάνουν διαφορετικά μονοπάτια. Επίσης εκεί είναι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για τον εχθρό σου που δεν διαχειρίζεστε εσείς. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Български: Трябва команда си човешки сили и защита на вашия орбитални платформи срещу чужди нападения враг. Изграждане на отбранителни кули за правилното платформи, защото понякога чужденци, може да направи различни пътеки. Също така има опасност за околната среда на противника си, че не управлявате. Използвайте мишката, за да контролира играта.

Русский: Твои человеческие единицы смогут защитить орбитальные платформы только под твоим чутким руководством. Строй сторожевые башни на правильных платформах, ведь враги могут передвигаться весьма разнообразно. Твоим врагам могут попасться и природные ловушки, на появление которых ты не в силах повлиять. Управление мышкой.

Українська: Ви повинні управляти своїм людським силам і захищати ваші орбітальні платформи проти інопланетної атаки противника. Будівництво оборонних башт на правильний платформ, тому що іноді іноземці можуть зробити різними шляхами. Також є екологічної небезпеки для вашого ворога, що вам не вдається. Використовуйте мишу для управління грою.

العربية: يجب أن قيادة القوات الخاصة بك الإنسان وحماية منصات الخاص المدارية ضد هجمات العدو الأجنبي. الأبراج الدفاعية بناء على منصات الصحيح ، إذ لا يمكن جعل الأجانب في بعض الأحيان مسارات مختلفة. هناك أيضا مخاطر بيئية لعدوك أن كنت لا تدير. استخدام الماوس للسيطرة على المباراة.

हिन्दी: आप अपने मानव बल कमान और विदेशी दुश्मन के हमलों के खिलाफ अपने कक्षीय प्लेटफार्मों की रक्षा करना चाहिए. निर्माण सही प्लेटफॉर्म पर रक्षा टॉवर क्योंकि कभी कभी एलियंस अलग रास्तों कर सकते हैं. इसके अलावा वहाँ अपने दुश्मन के लिए पर्यावरण के खतरों है कि आप का प्रबंधन नहीं है. को इस खेल को नियंत्रित माउस का प्रयोग करें.

中文 (简体): 你必须命令你的人反对外国部队和敌人的攻击保护您的轨道平台。在正确的平台上构建防御塔楼,因为有时外国人可以使不同的路径。也有对你的敌人,环境危险,你不管理。使用鼠标来控制游戏。

中文 (繁體): 你必須命令你的人的力量和保護您的軌道平台反對外來敵人的進攻。建立防禦塔樓正確的平台,因為有時外國人可以使不同的路徑。也有環境危險的敵人,你不管理。使用鼠標來控制遊戲。

日本語: あなたはあなたの人間力をコマンドする必要があります外国人の敵の攻撃から軌道プラットフォームを保護します。正しいプラットフォーム上でビルドの防衛塔がある外国人は別のパスを作ることができるので。また、そこが管理していないことを敵の環境面での危険を見る。試合をコントロールするために、マウスを使用してください。

한국어: 당신은 인간의 군대를 지휘해야하며 외국인 적의 공격으로부터 궤도 플랫폼을 보호합니다. 올바른 플랫폼에서 빌드 방어 타워 가끔 외계인이 다른 경로를 만들 수 있기 때문입니다. 또한 거기가 관리하지 않는 것이 당신의 적을 위해 환경적 위험이야. 게임을 제어하는 마우스를 사용합니다.


Screenshots:
Helix Defense 2 - 1 Helix Defense 2 - 2 Helix Defense 2 - 3 Helix Defense 2 - 4

Tags: AirplanesAliensDefenceFlashGamesRecommendedSci-FiSpaceStrategies

Similar Games: Booby trapsUltimate Defense 2Wizard DefenseDwarfs Under SiegeDark Springs DefenseCursed TreasureFujitsu DefenderNecronator 2GemCraft Chapter ZeroEaster Island TDNecropolis DefenseFrontline DefenseFriendly Fire TaDFrontline Defense Special OpsGemCraftCreepy Ranger TD