Nuclearoids

Flash is not working.
Enable Flash in Browser Settings


Description: Perform chain reactions to destroy required number of Nuclearoids to pass the level. Click on the right one element to perform incredible chain explosions. Each of them has specific abilities like gravity, cluster explosions. Look at the trails that are showing you where your orb is going to fly when you push it.

Afrikaans: Voer ketting reaksie op vereis vernietig aantal Nuclearoids die vlak te slaag. Klik op die regte een element ongelooflike ketting ontploffings uit te voer. Elkeen van hulle het spesifieke vaardighede soos swaartekrag, cluster ontploffings. Kyk na die paaie wat vertoon word waar jy jou bol gaan vlieg as jy dit druk.

Dansk: Udfør kædereaktioner at ødelægge nødvendige antal Nuclearoids at passere niveau. Klik på den rigtige element til at udføre utrolige kæde eksplosioner. Hver af dem har specifikke evner som tyngdekraft, klynge eksplosioner. Kig på stier, som viser dig, hvor din orbis vil flyve, når man skubber til det.

Deutsch: Löse eine Kettenreaktion aus und vernichte eine bestimmte Anzahl an Nuklearoiden, um durchs Level zu kommen. Klicke auf das richtige Element, um eine unglaubliche Kette von Explosionen auszulösen. Jedes Element ist einzigartig und hat besondere Gravitations- oder Explosions-Fähigkeiten. Achte auf die Spuren, sie zeigen dir, wohin dein Nuklearoid fliegt.

Eesti: Tehakse ahelreaktsioonidena hävitada nõutav arv Nuclearoids edasi tasandil. Klõpsa õige element täita uskumatu kett plahvatusi. Üks neist on spetsiifilised oskused nagu gravitatsiooni, klastri plahvatusi. Vaata suusarajad, kes näitavad sulle, kus teie orb läheb lennata, kui vajutada seda.

Español: Realice las reacciones en cadena para destruir el número necesario de Nuclearoids para pasar el nivel. Haga clic a la derecha uno de los elementos para llevar a cabo explosiones increíbles cadena. Cada uno de ellos tiene habilidades específicas, como la gravedad, explosiones de racimo. Mira los senderos que se le muestra en su órbita va a volar cuando lo empuje.

Français: Exécutez des effets boule de neige pour détruire le nombre exigé de Nuclearoids pour passer le niveau. Cliquez sur l'un élément juste pour exécuter des explosions de chaîne incroyables. Chacun d'entre eux a des capacités spécifiques comme la gravité, les explosions de groupe. Regardez les pistes qui vous montrent où votre orbe va voler quand vous le poussez.

Italiano: Eseguire reazioni a catena per distruggere il numero richiesto di Nuclearoids per superare il livello. Clic sul lato destro di un elemento per eseguire incredibili esplosioni a catena. Ognuno di loro ha abilità specifiche come la gravità, le esplosioni a grappolo. Guardate i sentieri che vi mostriamo in cui il globo sta per volare quando si spingere.

Latviski: Taisi ķēdes reakcijas un iznīcini vajadzīgo skaitu Nukleroīdu, lai izietu līmeni. Klikšķini uz vajadzīgā elementa, lai radītu neticamus ķēžu sprādzienus. Katrs no tiem ir savā veidā īpašs ar gravitācijas īpašībām vai klāsteru sprādzieniem. Skaties uz sliedēm, kuras rādās, kad uzbrauc virsū uz tiem, tās parādīs kādā virzienā lidos tavs nukleroīds.

Magyar: Végezze láncreakció, hogy elpusztítsa szükséges számú Nuclearoids át kell adni a szintet. Kattintson a jobb oldali egyik eleme, hogy végre hihetetlen lánc robbanások. Mindegyikük sajátos képességekkel, mint a gravitáció, klaszter robbanások. Nézd meg a pályák, amelyek mutatják, hogy hol a gömböt fog repülni, ha tolja.

Nederlands: Voer kettingreacties te vernietigen vereiste aantal Nuclearoids te geven het niveau. Klik rechts op de ene element ongelooflijke keten explosies uit te voeren. Elk van hen heeft specifieke vaardigheden zoals zwaartekracht, cluster explosies. Kijk naar de paden die worden weergegeven waar uw orb is gaan vliegen als je te duwen.

Norsk: Utfør kjedereaksjoner å ødelegge nødvendige antall Nuclearoids å passere nivået. Klikk på den rette element for å utføre utrolige kjeden eksplosjoner. Hver av dem har spesifikke evner som tyngdekraften, cluster eksplosjoner. Se på stier som viser deg hvor din orb kommer til å fly når du trykker den.

Po-russki: Cepnaja reakcija pomozhet tebe uni4tozhitj neobhodimoe koli4estvo Nukleroidov, 4tobi projti urovenj. Klikaj na nuzhnij element, 4tobi po cepo4ke na4alasj 4ereda vzrivov. Pojavljaju64iesja reljsi pokazivajut, v kakuju storonu poletit nukleroid.

Polski: Wykonuj reakcje łańcuchowe by zniszczyć wymaganą ilość nukleroidów by przejść poziom. Kliknij na odpowiednią cząstkę by wywołać pożądaną reakcję wybuchów, każda ma specjalne właściwości.

Português: Faça reações em cadeia para destruir o número necessário de Nuclearoids para passar de nível. Clique no elemento de um direito de realizar explosões em cadeia incrível. Cada um deles tem habilidades específicas como a gravidade, as explosões de cluster. Olhe para as trilhas que estão mostrando onde o astro vai fazer quando você empurrá-lo.

Română: Efectuaţi reacţii în lanţ pentru a distruge numărul necesar de Nuclearoids pentru a trece nivelul. Faceţi clic pe un element dreptul de a efectua explozii incredibil lanţ. Fiecare dintre ele are abilitati specifice, cum ar fi gravitatea, explozii cluster. Uită-te la trasee care vă arată unde Orb este de gând să zboare când îl împinge.

Slovenčina: Vykonajte reťazovej reakcie zničiť požadovaný počet Nuclearoids prejsť úroveň. Kliknite pravým jeden prvok vykonávať neuveriteľné reťazca explózií. Každý z nich má špecifické schopnosti, ako je gravitácia, cluster explózie. Pozrite sa na trasy, ktoré sú ukáže vám, kde sa vaše gule bude lietať, keď tlačiť.

Slovenščina: Opravite verižne reakcije uničiti do zahtevanega števila Nuclearoids prenesti ravni. Kliknite na desno en element za opravljanje neverjetno eksplozij verige. Vsak od njih ima posebne sposobnosti, kot so teža, cluster eksplozij. Poglej na poti, da se vam bo pokazal, kje je vaš obkrožiti so leteli, ko ga push.

Suomi: Suorita ketjureaktion tuhota tarvittavan määrän Nuclearoids siirtää tasolle. Valitse oikea osa suorittaa uskomaton ketju räjähdyksiä. Jokainen niistä on omat kykynsä, kuten painovoima, klusteri räjähdyksiä. Katsokaa polkuja, jotka ovat näyttämällä missä pallo on menossa lentää kun painat sitä.

Svenska: Utför kedjereaktioner att förstöra erforderligt antal Nuclearoids att passera den nivån. Klicka på den rätta element för att utföra otroliga kedja explosioner. Var och en av dem har specifika förmågor som vikt, kluster explosioner. Titta på stigar som visar dig var din orb kommer att flyga när du trycker det.

Türkçe: Gerçekleştirmek zincir reaksiyonları Nuclearoids sayısı seviyesini geçmek için gerekli yok etmek. inanılmaz zincir patlamaların gerçekleştirmek için doğru bir eleman tıklayın. Her biri yerçekimi, küme patlamalar gibi özel yetenekleri vardır. senin küre bunu bastığınızda uçmak oluyor size gösteriyoruz yollar bak.

Česky: Proveďte řetězové reakce zničit požadovaný počet Nuclearoids projít úroveň. Klikněte pravým jeden prvek provádět neuvěřitelné řetězce explozí. Každý z nich má specifické schopnosti, jako je gravitace, cluster exploze. Podívejte se na trasy, které jsou ukáže vám, kde se vaše koule bude létat, když tlačit.

Ελληνικά: Εκτελέστε αλυσιδωτές αντιδράσεις για την καταστροφή απαιτούμενο αριθμό Nuclearoids να περάσει το επίπεδο. Πατήστε δεξιά για ένα στοιχείο για την εκτέλεση απίστευτες εκρήξεις αλυσίδας. Καθένα από αυτά έχει συγκεκριμένες ικανότητες, όπως η βαρύτητα, εκρήξεις διασποράς. Κοιτάξτε τα μονοπάτια που σας δείχνουν όταν ήβ σας πρόκειται να πετάξει όταν το push.

Български: Направете верижна реакция, да се унищожи необходимия брой Nuclearoids да премине на ниво. Кликнете върху подходящия елемент, който да изпълнява невероятни експлозии верига. Всеки от тях има специфични възможности като гравитацията, касетъчните експлозии. Вижте пътеки, които ви показват къде кълбо ще лети, когато го бутам.

Русский: Цепная реакция поможет тебе уничтожить необходимое количество Нуклероидов, чтобы пройти уровень. Кликай на нужный элемент, чтобы по цепочке началась череда взрывов. Появляющиеся рельсы показывают, в какую сторону полетит нуклероид.

Українська: Виконайте ланцюжок реакцій знищити необхідну кількість Nuclearoids пройти рівень. Натисніть на право одного елемента виконувати неймовірні вибухи ланцюга. Кожен з них має певні здібності, як гравітація, вибухи кластеру. Подивіться на сліди, які показують вам, де ваш куля буде купувати, коли Ви натискаєте її.

العربية: لتدمير سلسلة من ردود الفعل المطلوب تنفيذ عدد من Nuclearoids لتمرير المستوى. انقر على عنصر واحد الحق في تنفيذ سلسلة الانفجارات لا يصدق. كل منهم لديه قدرات محددة مثل الجاذبية والانفجارات الكتلة. نظرة على مسارات التي تظهر لك أين الجرم السماوي هو الذهاب الى ذبابة عند دفعها.

हिन्दी: प्रदर्शन श्रृंखला प्रतिक्रियाओं Nuclearoids की संख्या स्तर पास करने के लिए को नष्ट करने के लिए आवश्यक. ठीक एक तत्व पर क्लिक करें अविश्वसनीय श्रृंखला विस्फोट करते हैं. उनमें से प्रत्येक गुरुत्वाकर्षण, क्लस्टर विस्फोटों जैसे विशिष्ट क्षमता है. ट्रेल्स है कि आप दिखा रहे हैं जहां अपने ओर्ब के लिए उड़ान भरने जब आप इसे धक्का जा रहा है देखो.

中文 (简体): 执行所需的连锁反应破坏的Nuclearoids数传的水平。右边的一元点击执行难以置信的连环爆炸。他们每个人都有像地心引力,集群爆炸的具体能力。看看你曲径通幽的小道,都出现在您的ORB是要飞的时候你推。

中文 (繁體): 執行銷毀連鎖反應所需數量的Nuclearoids通過的水平。點擊右邊一個元素執行難以置信的連環爆炸。每個組織具有的專業技能,就像地心引力,集群爆炸。看看你曲徑通幽的小道,都出現在您的ORB是要飛的時候你推。

日本語: 実行の連鎖反応がNuclearoidsの数は、レベルに合格する必要が破壊する。信じられないほどの連鎖爆発を実行するには、右の要素をクリックしてください。それらの各々は、重力、クラスタの爆発のような特定の能力を持つ。あなたのオーブは、あなたがそれを押すと飛んで起こっていることを示している道を見てください。

한국어: 수행 연쇄 반응이 Nuclearoids의 숫자는 레벨을 통과하는 데 필요한 파괴. 인크레 더블 체인 폭발을 수행할 수있는 권한 한 요소를 클릭합니다. 그들의 각각의 중력이, 클러스터 폭발 같은 구체적인 능력을했다. 당신의 측정치가 당신이 그것을 누르면 비행거야 당신을 보여주 산책로 봐.


Screenshots:
Nuclearoids - 1 Nuclearoids - 2 Nuclearoids - 3 Nuclearoids - 4

Tags: ArcadeFlashGamesPuzzleSci-FiSpace

Similar Games: Squares 2Music Catch 2Sugar Sugar the Christmas SpecialBoomshineKamikaze PigsCosmic CrushPolygonal FuryChain reactionBlast MasterEffing MeteorsObechiEvery 60 SecondsSugar Sugar 2GlassezSugar SugarMusic Catch