Orcs Attack

Description: Your task is to destroy enemy constructions and kill everyone who's inside there. Use your Giant cannon to shoot rocks and other things to reach your goal and pass the level. Use Mouse to fire, set angle and power of your cannon.

Afrikaans: Jou taak is om die vyand konstruksies te vernietig en almal wat binne is daar dood te maak. Gebruik jou Giant Cannon Rocks en ander dinge om te skiet om jou doel te bereik en die vlak slaag. Gebruik die muis aan die brand, stel hoek en krag van jou kanon.

Dansk: Din opgave er at ødelægge fjendens konstruktioner og dræbe alle, der er derinde. Brug din Giant kanon til at skyde sten og andre ting for at nå dit mål og passere niveau. Brug musen til brand, indstille vinkel og styrke din kanon.

Deutsch: Vernichte die feindlichen Bauwerke und töte alle, die sich im Inneren befinden. Setze deine riesige Kanone ein, um mit Steinen und anderen Dingen zu schießen. Nur so kannst du dein Ziel erreichen und durchs Level kommen. Schießen, Schusswinkel und –power einstellen mit der Maus.

Eesti: Sinu ülesandeks on hävitada vaenlane konstruktsioonid ja tappa kõik, kes on sees olemas. Kasutage oma Giant kahur tulistada kivid ja muud asjad et saavutada oma eesmärki ja liigu tasandil. Kasuta hiirt, et tulekahju, seada nurk ja võimu oma suurtükid.

Español: Su tarea es destruir construcciones enemigas y matar a todos los que allí dentro. Use su cañón gigante para tirar piedras y otras cosas para alcanzar su meta y pasar el nivel. Utilice el ratón para disparar, el ángulo de conjunto y el poder de tu cañón.

Français: Votre tâche est de détruire des constructions ennemies et tuer chacun qui est à l'intérieur là. Utilisez votre canon Géant pour tirer des roches et d'autres choses à atteindre votre but et passer le niveau. Utilisez la Souris pour tirer, mettre l'angle et le pouvoir de votre canon.

Italiano: Il vostro compito è quello di distruggere le costruzioni nemiche e uccidere tutti coloro che vi è dentro. Usa il tuo cannone per sparare le rocce giganti e altre cose per raggiungere il tuo obiettivo e superare il livello. L'uso del mouse per sparare, angolo set e la potenza dei cannoni.

Latviski: Tavs uzdevums ir iznīcināt ienaidnieka celtnes un nogalināt visus, kuri ir tajās iekšā. Izmanto savu milzu lielgabalu, lai šautu akmeņus un citas lietas, lai sasniegtu savu mērķi un iziet līmeni. Izmanto peli, lai šautu, uzstādītu leņķi un šāviena stiprumu.

Magyar: Az Ön feladata, hogy elpusztítsa ellenség építkezések, és megölik mindenki, aki benne van. Használja a Giant ágyú lőni sziklák, és más dolog, hogy elérje a célt, és add meg a szintet. Egeres tüzet, meg szög és erő az ágyú.

Nederlands: Uw taak is om vijandelijke constructies te vernietigen en iedereen die binnen is er doden. Gebruik je kanon om Giant rotsen en andere dingen te schieten om je doel te bereiken en het niveau. Gebruik de muis om brand te steken, hoek en de kracht van je kanon.

Norsk: Din oppgave er å ødelegge fiendens konstruksjoner og drepe alle som er inni der. Bruk Giant kanonen til å skyte steiner og andre ting for å nå målet ditt og passere nivået. Bruk musen til brann, stille vinkelen og kraften i kanonen din.

Po-russki: Uni4tozhj postrojki vraga i ubej vseh, kto nahoditsja vnutri nih. Ispoljzuj svoju zdorovuju pu6ku, 4tobi vistrelivatj kamnjami i drugimi predmetami po celi i projti urovenj. Celjsja, nastraivaj ugol i mo64nostj vistrela mi6koj.

Polski: Twoim zadaniem jest zniszczyć wrogą konstrukcję i zabić wszystkich w środku. Użyj swej ogromnej armaty by wystrzeliwać kamienie i inne rzeczy by osiągnąć swój cel. Steruj myszką.

Português: Sua tarefa é destruir as construções inimigas e matar todo mundo que está lá dentro. Use o canhão gigante para atirar pedras e outras coisas para atingir seu objetivo e passar de nível. Use o mouse para atirar, o ângulo e definir o poder do seu canhão.

Română: Sarcina ta este de a distruge inamicul construcţii şi ucide toţi cei care în interiorul lui acolo. Utilizaţi dvs. de tun pentru a trage Giant pietre şi alte lucruri pentru a ajunge la obiectivul dvs. şi trece nivelul. Utilizaţi mouse-ul la foc, unghiul set şi puterea dvs. de tun.

Slovenčina: Vašou úlohou je zničiť nepriateľské stavby a zabiť každého, kto je tam vo vnútri. Použite svoj Obrie delá strieľať kamene a iné veci na dosiahnutie svojho cieľa a prejsť úroveň. Použite myš k požiaru, nastavte uhol a silu vášho delá.

Slovenščina: Vaša naloga je uničiti sovražnika konstrukcij in ubiti vsakogar, ki je tam notri. Uporabite svojo Giant topovi streljati kamenje in druge stvari, da dosežejo svoj cilj in prenesti ravni. Uporabite miško na ogenj, iz kota in moč vaše topovi.

Suomi: Sinun tehtäväsi on tuhota vihollinen rakenteiden ja tappaa jokainen, joka on sisällä siellä. Käytä Giant tykillä ampua kiviä ja muita asioita saavuttaa tavoitteesi ja siirtää tasolle. Käytä hiirtä palo, asettaa kulma ja voima kanuunoidesi.

Svenska: Din uppgift är att förstöra fiendens byggnader och döda alla som är inne där. Använd din jätte kanon för att skjuta stenar och andra saker för att nå ditt mål och passera den nivån. Använd musen för att brand, ställa in vinkel och styrka din kanon.

Türkçe: Senin görevin düşman yapılar yok etmek ve içinde var herkes öldürmek. hedefe ulaşmak için ve seviyesini geçmek kayalar ve diğer şeyleri çekmek için Dev topu kullanın. Fare, set açısı ve topu gücü ateşe.

Česky: Vaším úkolem je zničit nepřátelské stavby a zabít každého, kdo je tam uvnitř. Použijte svůj Obří děla střílet kameny a jiné věci k dosažení svého cíle a projít úroveň. Použijte myš k požáru, nastavte úhel a sílu vašeho děla.

Ελληνικά: Ο στόχος σας είναι να καταστρέψει κατασκευές εχθρό και να σκοτώσει όλους όσους είναι μέσα εκεί. Χρησιμοποιήστε Giant κανόνι σου για να πυροβολήσει τους βράχους και άλλα πράγματα για να επιτύχετε το στόχο σας και να περάσει το επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι στη φωτιά, που γωνία και τη δύναμη του κανονιού σου.

Български: Вашата задача е да унищожи врага конструкции и да убие всеки, който е вътре там. Използвайте Giant оръдието да стреля скали и други неща, за да постигнете целта си и премине на ниво. Използвайте мишката, за пожар, определени ъгъла и силата на оръдието.

Русский: Уничтожь постройки врага и убей всех, кто находится внутри них. Используй свою здоровую пушку, чтобы выстреливать камнями и другими предметами по цели и пройти уровень. Целься, настраивай угол и мощность выстрела мышкой.

Українська: Ваше завдання знищити ворога конструкцій і вбивати всіх, хто знаходиться всередині там. Використовуйте свої гігантські гармати стріляти порід та інших речей, щоб досягти своєї мети і пройти рівень. Використовуйте мишу для вогню, заданий кут і силу вашої гарматою.

العربية: مهمتك هي تدمير منشآت العدو وقتل جميع من هناك في الداخل. استخدام مدفع الخاص بك لاطلاق النار الصخور العملاقة وغيرها من الامور للوصول الى هدفك واجتياز المستوى. استخدام الماوس لاطلاق النار ، مجموعة زاوية وقوة المدفع الخاص بك.

हिन्दी: अपने काम के लिए दुश्मन को नष्ट करने और निर्माण कार्य हर व्यक्ति के भीतर वहाँ है मार रहा है. अपने विशालकाय चट्टानों को और अन्य चीजों को शूट करने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुँचने और स्तर के पास तोप का प्रयोग करें. माउस का प्रयोग करें, आग पर सेट कोण और अपने तोप की शक्ति.

中文 (简体): 你的任务是摧毁敌人的建筑和杀害人人谁在里面。用你的巨型大炮射击的岩石和其他的东西,达到你的目标,并通过水平。使用鼠标火灾,设置你的角度和大炮的力量。

中文 (繁體): 你的任務是摧毀敵人的建築和殺害人人誰在裡面。用你的巨型大砲射擊的岩石和其他的東西,達到你的目標,並通過水平。使用鼠標火災,設置角度和力量你的大砲。

日本語: あなたの仕事は、敵の構造を破壊し、内部にあるすべての人を殺している。あなたの目標を達成し、レベルを渡す岩や他のものを撮影するように巨大な大砲を使用してください。使用してマウスは、設定角度とあなたの大砲のパワーを発生させる。

한국어: 너의 임무는 적의 구조물을 파괴하고, 내부에있어 모두 죽일 것입니다. 귀하의 목표를 달성하고 수준을 통과 바위와 다른 것들을 쏠 수 귀하의 거대한 대포를 사용하십시오. 마우스를 사용하여, 세트 각도 및 대포의 전원을 해고.


Screenshots:
Orcs Attack - 1 Orcs Attack - 2 Orcs Attack - 3 Orcs Attack - 4

Tags: ArcadeArmyBalanceEXEFlashGamesShootingTactics

Similar Games: Raft Wars 2Zombie RumbleCrush The Castle 2 PPSiege MasterCrush the CastleRaft warsMax DamageKamikaze Blocks 2: AntigravityTurf WarsShell Shock LiveAngry ChubbyTerritory WarZoo ClanRubber RoomDestroy the VillageSoakamon