Battle For Alandria

Description: You must fight for the Alandria by managing your armies to defeat Lord Necron. Select one of the four Kings and use their powers to destroy evil enemies. Click on the unit icons to buy them and drag them to the green area to place them. Move cursor to the edges of the screen to scroll the map.

Afrikaans: Jy moet veg vir die Alandria deur die beheer van jou leërs Here Necron te verslaan. Kies een van die vier Konings en hul magte gebruik om bose vyande te vernietig. Kliek op die eenheid ikone om dit te koop en sleep dit na die groen omgewing om dit te plaas. Beweeg die muis na die rand van die skerm om die kaart te skuif.

Dansk: Du skal kæmpe for Alandria ved at styre dine hære til at besejre Lord Necron. Vælg en af de fire konger og bruge deres beføjelser til at ødelægge det onde fjender. Klik på enheden ikoner til at købe dem og trække dem til det grønne område for at placere dem. Flyt markøren til kanten af skærmen for at rulle kortet.

Deutsch: Kämpfe um Alandria, indem du deine Armee gegen Lord Nekron führst, um ihn zu bezwingen. Wähle einen der vier Könige aus und benutze seine Fähigkeiten, um bösartige Gegner zu vernichten. Klicke auf die ikons für die Einheiten, um diese zu kaufen und schiebe sie auf das grüne Feld auf dem Spielfeld, um sie zu versetzen. Ziehe den Cursor an den Bildschirmrand, um die Karte aus einer anderen Sicht zu betrachten.

Eesti: Sa pead võitlema Alandria hallates oma armeed võita Lord Necron. Vali üks neljast Kings ja kasutavad oma volitusi hävitada kurja vaenlase. Kliki üksuse ikoonide neid osta ja lohista need haljasala paigutada. Liigutage kursor ekraani servaga, et kerida kaarti.

Español: Usted debe luchar por la Alandria mediante la gestión de sus ejércitos para derrotar a Lord Necron. Seleccione uno de los cuatro reyes y utilizar sus poderes para destruir enemigos malvados. Haga clic en los iconos de la unidad para comprarlos y arrastrarlos a la zona verde para colocarlos. Mueva el cursor a los bordes de la pantalla para desplazarse por el mapa.

Français: Vous devez lutter pour l'Alandria en dirigeant vos armées pour vaincre le Lord Necron. Choisissez un des quatre Rois et avez recours à leurs pouvoirs pour détruire de méchants ennemis. Cliquez sur les icônes d'unité pour les acheter et les tirer à la région verte pour les placer. Le mouvement de curseur aux bords de l'écran pour faire défiler la carte.

Italiano: Si deve lottare per la Alandria gestendo il tuo esercito per sconfiggere Lord Necron. Selezionare uno dei quattro re e usare i loro poteri per distruggere i nemici cattivi. Clicca sulle icone per unità di comprarli e trascinarli alla zona verde al posto loro. Sposta il cursore ai bordi dello schermo per scorrere la mappa.

Latviski: Tev jācīnās par Alandriju, vadot savas armijas, lai uzveiktu Lordu Nekronu. Izvēlies vienu no četriem karaļiem un izmanto viņu spējas, lai iznīcinātu ļaunos pretiniekus. Klikšķini uz vienību ikoniņām, lai nopirktu tās un aizstiep tās uz zaļo laukumu spēles laukā, lai novietotu tās. Vadi kursoru līdz ekrāna malām, lai pārvietotu skatu pa karti.

Magyar: Meg kell küzdeni a Alandria irányítása révén a hadsereg vereség Necron Lord. Válasszon egyet a négy királyok, és felhasználhatják hatásköreiket, hogy elpusztítsa a gonosz ellenséget. Kattintson a készülék ikonok vásárolni, és húzza őket, hogy a zöld terület elhelyezni őket. A kurzort a képernyő széle lapozzunk a térképen.

Nederlands: Je moet vechten voor de Alandria door het beheer van je legers aan Lord Necron nederlaag. Selecteer een van de vier koningen en het gebruik van hun bevoegdheden tot het kwade vijanden te vernietigen. Klik op het apparaat pictogrammen om ze te kopen en sleep ze naar de groene zone te plaatsen. Verplaats de cursor naar de randen van het scherm om de kaart te verschuiven.

Norsk: Du må kjempe for Alandria ved å styre hæren din til å bekjempe Lord Necron. Velg en av de fire kongene og bruke sine krefter til å ødelegge onde fiender. Klikk på enheten ikonene for å kjøpe dem og dra dem til det grønne området for å plassere dem. Flytt markøren til kantene av skjermen for å bla i kartet.

Po-russki: Rukovodi svoej armiej, razbej v puh i prah Lorda Nekrona, 4tobi statj pobeditelem bitvi za Alandriju. Viberi odnogo iz 4 korolej i izbavjsja ot vseh svoih sopernikov. Klikaj na boevie edinici, 4tobi kupitj ih, zatem peremesti na zelenuju 4astj igrovogo polja, 4tobi ustanovitj ih. Peredvigaja mi6koj do konca erana, ti mozhe6j prosmotretj kartu.

Polski: Walcz dla Alandrii dowodząc swoimi wojskami by pokonać Lorda Necrona. Wybierz jednego z 4 królów i użyj ich mocy by zniszczyć złych wrogów. Kliknij na ikony danych wojsk by je kupić i przeciągnij do zielonej strefy by je umieścić. Przesuwaj mapę umieszczając kursor na brzegu ekranu.

Português: Você deve lutar para a Alandria, gerindo os seus exércitos para derrotar Lord Necron. Selecione um dos quatro Reis e usar seus poderes para destruir os inimigos do mal. Clique na unidade de ícones para comprá-los e arrastá-los para a área verde para colocá-los. Move o cursor para as bordas da tela para navegar no mapa.

Română: Trebuie să lupte pentru Alandria prin gestionarea armatele pentru a învinge Domnului Necron. Selectaţi una din Kings patru şi folosească puterile pentru a distruge inamicii rău. Faceţi clic pe unitatea de icoane pentru a le cumpăra şi glisaţi-le în zona verde a le plasa. Muta cursorul la marginile ecranului pentru a defila pe hartă.

Slovenčina: Musíte bojovať za Alandria riadením vašej armády poraziť Pána Necronov. Vyberte jednu zo štyroch kráľov a využitie svojich právomocí s cieľom zničiť zlo nepriateľov. Kliknite na jednotke ikony si ich mohli kúpiť, a pretiahnite ich do zelenej plochy umiestniť je. Presuňte kurzor na okraji obrazovky navigačné mapy.

Slovenščina: Morate boriti za Alandria ga upravlja vaše vojske premagati Lord Necron. Izberite eno od štirih Kings in uporabijo svoja pooblastila za uničenje zlo sovražniki. S klikom na ikone enoti, da jih kupujejo in jih povlecite na zelenico za njihovo mesto. Premakni kazalec na robove zaslona, da se pomaknete zemljevid.

Suomi: Sinun täytyy taistella Alandria hallitsemalla armeijan kukistamaan Herran Necron. Valitse yksi neljästä Kings ja käyttää valtuuksiaan tuhota paha vihollisten. Klikkaa yksikkö kuvakkeita ostaa niitä ja vedä ne viheralueen sijoittaa ne. Siirrä kohdistin reunat näytön vierittää karttaa.

Svenska: Du måste kämpa för Alandria genom att sköta dina arméer att besegra Lord Necron. Välj en av de fyra kungar och använda sina befogenheter för att förgöra onda fiender. Klicka på enheten ikonerna för att köpa dem och dra dem till det gröna området för att placera dem. Flytta markören till kanterna på skärmen för att bläddra i kartan.

Türkçe: Sen Alandria için Lord Necron yenmek için orduları yöneterek savaşmalıyız. Birini seçin dört Krallar ve kötü düşmanları yok etmek için güçlerini kullanırlar. Tıklatın birimi simgeleri bunları satın almak ve yeşil alan, onları yere sürükleyebilirsiniz. Ekranın kenarlarına harita ilerlemek için götür.

Česky: Musíte bojovat za Alandria řízením vaší armády porazit Pána Necron. Vyberte jednu ze čtyř králů a využití svých pravomocí s cílem zničit zlo nepřátele. Klikněte na jednotce ikony si je mohli koupit, a přetáhněte je do zelené plochy umístit je. Přesuňte kurzor na okraji obrazovky navigační mapy.

Ελληνικά: Πρέπει να αγωνιστούμε για την Alandria με τη διαχείριση των στρατών σας για να νικήσουμε Λόρδο Necron. Επιλέξτε μία από τις τέσσερις Βασιλέων και χρήση των εξουσιών τους να καταστρέψουν το κακό τους εχθρούς. Κάντε κλικ στη μονάδα εικόνες για να τις αγοράσουν και να τα σύρετε στην πράσινη περιοχή για να τα τοποθετήσετε. Μετακινήστε το δρομέα στις άκρες της οθόνης για να μετακινηθείτε στο χάρτη.

Български: Вие трябва да се бори за Alandria от управлението на вашите войски да победят Господ Necron. Изберете един от четирите царе и да използват правомощията си да унищожи злите врагове. Кликнете върху единица иконите, за да ги купуват и ги плъзнете на зелени площи за пускането им. Преместване на курсора към краищата на екрана, за да преминете на картата.

Русский: Руководи своей армией, разбей в пух и прах Лорда Некрона, чтобы стать победителем битвы за Аландрию. Выбери одного из 4 королей и избавься от всех своих соперников. Кликай на боевые единицы, чтобы купить их, затем перемести на зеленую часть игрового поля, чтобы установить их. Передвигая мышкой до конца эрана, ты можешь просмотреть карту.

Українська: Ви повинні боротися за Alandria, керуючи вашими військами, щоб перемогти лорда Некрони. Виберіть один з чотирьох королів і використовувати свої повноваження, щоб знищити злих ворогів. Натисніть на одиницю значки купити їх і перетягніть їх в зеленій зоні, щоб розмістити їх. Переміщення курсору до країв екрану для перегляду карти.

العربية: يجب أن نناضل من أجل Alandria عن طريق إدارة الجيوش الخاصة بك لهزيمة اللورد Necron. اختر واحدة من أربعة ملوك واستخدام سلطاتهم لتدمير أعداء الشر. انقر على وحدة الرموز لشرائها وجرهم الى منطقة خضراء على وضعهم. تحرك المؤشر إلى حواف الشاشة للتمرير المخطط.

हिन्दी: आप Alandria के लिए अपनी सेनाओं के प्रबंध के लिए भगवान Necron हार से लड़ना चाहिए. चार राजाओं में से एक का चयन करें और अपनी शक्तियों का उपयोग करने बुराई दुश्मनों को नष्ट कर. यूनिट के आइकॉन पर क्लिक करके उन्हें खरीदने के लिए और उन्हें हरी क्षेत्र पर खींचें करने के लिए उन्हें जगह है. स्क्रीन के किनारों के लिए कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए नक्शे स्क्रॉल करें.

中文 (简体): 你必须争取Alandria通过管理你的军队打败主Necron。选择一个四大天王和使用他们的权力,以摧毁邪恶的敌人。点击图标上的单位购买他们将它们拖动到绿色区域来放置它们。移动光标到屏幕的边缘滚动地图。

中文 (繁體): 你必須爭取 Alandria通過管理你的軍隊打敗主Necron。選擇一個四大天王和使用他們的權力,以摧毀邪惡的敵人。點擊圖標,購買單位和將它們拖動到綠色區域來放置它們。移動光標到屏幕邊緣的滾動地圖。

日本語: あなたはAlandriaの主Necronを打ち負かすに軍隊を管理することで戦う必要があります。選択して4つの王の善と悪の敵を破壊する権力を使用します。をクリックしてユニットはアイコンを購入すると、緑豊かなエリアにそれらを配置するにドラッグします。画面の端に地図をスクロールにカーソルを移動します。

한국어: 당신은 Alandria 주심에 Necron 이길 수있을 당신의 군대를 관리하여 싸워야한다. 하나를 선택 4 왕가의 악한 원수를 파괴하는 그들의 초능력을 사용합니다. 클릭하여 장치 아이콘이 그들을 구입하고 녹색 지역으로 그들을 곳으로 그들을 끕니다. 화면의 가장자리에지도를 스크롤 커서를 이동합니다.


Screenshots:
Battle For Alandria - 1 Battle For Alandria - 2 Battle For Alandria - 3 Battle For Alandria - 4

Tags: ArmyDefenceEXEFlashGamesHeroesMonstersRecommendedShootingStrategiesTactics

Similar Games: Iron OverlordModern Tactics - game 3Tactics CoreNano Kingdom 21066 GameSacred HeroesTeelonians: the Clan WarsBattle CryMonster LegionsSquadron AurigaNano Kingdoms OnlineStack of DefencePirates of TeeloniansPixel LegionsAdapt or DieWar and Beyond: Deadly StrategiesTanks and TowersAgeless WarArmy of AgesGreat Conquest