Bloamin gardens

Description: Time to get those green fingers working and your garden under control plants are growing faster than you can pick’em! So get them in rows of five or more to clear some space. Click to grab a plant and then click a new patch to replant it – but there must be a clear path through the garden.

Afrikaans: Tyd aan dié groen vingers werk kry en jou tuin onder beheer plante groei vinniger as jy kan pick'em! So kry hulle in rye van vyf of meer tot sommige ruimte duidelik. Klik om te gryp, 'n plant, klik op' n nuwe pleister te herplant dit - maar daar moet 'n duidelike pad deur middel van die tuin.

Dansk: Tid at få de grønne fingre arbejder og din have under kontrol planter vokser hurtigere end du kan pick'em! Så få dem i rækker af fem eller mere for at klare noget plads. Klik for at få fat i en plante, og klik derefter på en ny patch til at genplante det - men der skal være en klar vej gennem haven.

Deutsch: Bilde eine Linie aus fünf Blumen, diese verschwinden dann vom Spielfeld. Bei jedem Spielzug tauchen auf dem Feld drei neue Blumen auf, die deinem Plan oft in die Quere kommen. Du kannst die Blumen nämlich nur anders positionieren, wenn keine andere im Weg ist. Spielführung mit der Maus.

Eesti: Aeg panna need rohelised sõrmed töö-ja aeda kontrolli all taimed kasvavad kiiremini kui saate pick'em! Seega saavad neid ridu viis või rohkem selge ruumi. Click haarata taim, seejärel uus plaaster, et istutada see - aga olema selge tee läbi aia.

Español: Tiempo para obtener los dedos verdes de trabajo y de su jardín, bajo el control de las plantas están creciendo más rápido de lo que puede pick'em! Así que en filas de cinco o más para liberar espacio. Haz clic aquí para agarrar una planta, a continuación, haga clic en un nuevo parche para replantar - pero debe haber un camino claro a través del jardín.

Français: Les plantes poussent plus vite que tu ne peux les planter! Mets les par rangées de cinq ou plus pour faire de la place. Clique pour prendre une plante puis clique sur un nouveau parterre pour la replanter. Mais il doit rester un chemin dans le jardin.

Italiano: Tempo per ottenere quelle dita verdi di lavoro e il tuo giardino con piante di controllo stanno crescendo più velocemente di quanto si possa pick'em! Quindi metterli in fila per cinque o più per cancellare po 'di spazio. Clicca per afferrare una pianta, quindi fare clic su una nuova patch per il reimpianto - ma ci deve essere un chiaro percorso attraverso il giardino.

Latviski: Vajag izveidot līniju no piecām puķēm – tad šīs puķes atbrīvos laukumu. Ar katru gājienu laukumā parādās trīs jaunas puķes, kas bieži traucēs taviem plāniem, jo pārvietot puķīti uz tās vietu var, tikai ja tās ceļā nav citu puķu. Spēlējot izmanto peli.

Magyar: Ideje, hogy e zöld ujjaival dolgozik, és a kert ellenőrzés alá növények gyorsabban nőnek, mint akkor pick'em! Tehát el őket sorban öt vagy annál több, hogy egy tiszta hely. Kattintson ide a megragad egy növény, majd egy új tapaszt az újratelepítési -, de léteznie kell egy világos ösvényt a kertben.

Nederlands: Tijd om die groene vingers werkend te krijgen en uw tuin onder controle planten sneller groeien dan kunt pick'em! Dus krijgen ze in rijen van vijf of meer duidelijk wat ruimte. Klik om te grijpen een plant, klik vervolgens op een nieuwe pleister tot heraanplant - maar er moet een duidelijk pad door de tuin.

Norsk: Tid for å få dem grønne fingre arbeider og hagen din under kontroll planter vokser raskere enn du kan pick'em! Så få dem i rader med fem eller flere for å fjerne noen plass. Klikk for å ta en plante, deretter en ny oppdatering for å plante det - men det må være en klar vei gjennom hagen.

Po-russki: Nuzhno peresazhivatj cveti v linii tak, 4tobi cveti odnogo vida mogli obrazovatj liniju iz 5 cvetkov - togda linija is4ezaet s polja, pri etom cveti mozhno peresazhivatj, toljko esli putj mezhdu mestom, gde ros cvetok, i mestom, kuda ego peresazhivajut, o4i64en ot cvetov. No kazhdij raz pribavljaetsja po tri cvetka, 4to o4enj me6aet. Upravlenie mi6jju.

Polski: W tej grze musisz tak sadzić i przesadzać kwiaty, aby kwiaty jednego rodzaju tworzyły linię z 5 kwiatków - w ten sposób linia znika z pola. Kwiaty możesz przesadzać, tylko w miejsca, które są wolne od kwiatów. Za każdym razem przybywają 3 nowe kwiaty, co komplikuje całą operację. Kontrola gry - myszka.

Português: Tempo para obter os dedos verdes de trabalho e seu jardim sob controle de plantas estão crescendo mais rápido do que você pode Pick'em! Assim obtê-los em filas de cinco ou mais para limpar algum espaço. Clique para pegar uma planta, em seguida, clique em um novo patch para replantar-lo - mas deve haver um caminho claro através do jardim.

Română: Timpul pentru a obţine cele degetele verde de lucru şi gradina ta sub controlul plantele cresc mai repede decât vă puteţi pick'em! Deci, te-le în rânduri de cinci sau mai multe pentru a şterge ceva spatiu. Faceţi clic pentru a apuca o uzină, apoi faceţi clic pe un nou plasture pentru a replanta aceasta -, dar trebuie să existe o cale clară prin grădină.

Slovenčina: Čas, aby si tie zelené prsty prácu a vašej záhrady pod kontrolou rastliny rastú rýchlejšie, ako si môžete pick'em! Tak sa im v radoch po piatich alebo viac zrejmé, nejaký priestor. Kliknite pre chytiť zariadenia, kliknite na tlačidlo novú náplasť pre opätovnú -, ale musí existovať jasná cesta cez záhradu.

Slovenščina: Čas za tiste, ki delajo in zelene prste vašem vrtu pod nadzorom rastline rastejo hitreje, kot si lahko pick'em! Potem pa jim v vrstici pet ali več, do jasnih nekaj prostora. Kliknite za zagrabiti obrat, nato nov obliž do obnove je - vendar mora biti jasno pot skozi vrt.

Suomi: Aika saada nämä vihreä peukalo työ-ja puutarhan hallintaan kasvit kasvavat nopeammin kuin voit pick'em! Niin saat ne rivit viisi tai enemmän selkeitä tilaa. Klikkaa tarttua kasvi, sitten uusi laastari uudelleenistutusten sitä - mutta on oltava selkeä polku läpi puutarhaan.

Svenska: Tid att få de gröna fingrar arbetar och din trädgård under kontroll växter växer snabbare än du kan pick'em! Så få dem i rader med fem eller fler för att klara utrymme. Klicka för att ta en anläggning, klicka på ett nytt plåster återplantera det - men det måste finnas en tydlig väg genom trädgården.

Türkçe: Zaman ve bahçe bitkileri kontrol altında olanlar yeşil parmak çalışma için daha hızlı size pick'em yapabilirsiniz büyüyor! Böylece beş veya daha fazla sıra bazı alanı temizlemek için onları. Tıklatın, sonra ağaç dikmek yeni bir yama tıklatın bitki kapmak için - ancak bahçe ile açık bir yolu olmalıdır.

Česky: Čas, aby si ty zelené prsty práci a vaší zahrady pod kontrolou rostliny rostou rychleji, než si můžete pick'em! Tak se jim v řadách po pěti nebo více zřejmé, nějaký prostor. Klikněte pro chytit zařízení, klepněte na tlačítko novou náplast pro opětovnou -, ale musí existovat jasná cesta přes zahradu.

Ελληνικά: Χρόνος για να πάρετε τα πράσινα δάχτυλά εργασίας και τον κήπο σας υπό έλεγχο τα φυτά αναπτύσσονται ταχύτερα από ό, τι μπορείτε να pick'em! Έτσι τα πάρουμε σε σειρές των πέντε ή περισσότερα για να καθαρίσετε λίγο χώρο. Κάντε κλικ για να αρπάξει ένα εργοστάσιο, στη συνέχεια, κάντε κλικ ένα νέο έμπλαστρο για να μετατρέψουν την παραγωγή - αλλά πρέπει να υπάρχει σαφής διαδρομή μέσα από τον κήπο.

Български: Време е да получите тези зелени пръсти на труд и градината си под контрола на растенията растат по-бързо, отколкото можете да pick'em! Така ги в реда на пет или повече, за да изчистите някои пространство. Кликнете, за да вземем растение, след което щракнете върху нов пластир за да го засади отново - но трябва да има ясно пътя през градината.

Русский: Нужно пересаживать цветы в линии так, чтобы цветы одного вида могли образовать линию из 5 цветков - тогда линия исчезает с поля, при этом цветы можно пересаживать, только если путь между местом, где рос цветок, и местом, куда его пересаживают, очищен от цветов. Но каждый раз прибавляется по три цветка, что очень мешает. Управление мышью.

Українська: Час отримати ці зелені пальці працює і ваш сад під контролем рослини ростуть швидше, ніж ви можете Pick'em! Так що їх рядами по п'ять або більше, щоб прояснити деякі простору. Натисніть, щоб захопити завод, потім виберіть новий патч до пересаджувати, - але повинен існувати чіткий шлях через сад.

العربية: الوقت للحصول على تلك الأصابع الخضراء العمل الخاص بك وحديقة النباتات تحت السيطرة تنمو أسرع من يمكنك pick'em! حتى يحصل عليها في الصفوف من خمسة أو أكثر من واضحة لبعض المساحة. انقر على الاستيلاء على المصنع ، ثم انقر فوق رقعة جديدة لزراعتها -- ولكن يجب أن يكون هناك مسار واضح من خلال الحديقة.

हिन्दी: समय उन हरी उँगलियाँ काम पाने के लिए और अपने बगीचे नियंत्रण पौधों के नीचे तेजी से तुम pick'em कर सकते हैं बढ़ रहे हैं! तो उन्हें पांच या उससे अधिक की पंक्तियों में पाने के लिए कुछ जगह साफ है. पर क्लिक करें एक संयंत्र पकड़ो, तो क्लिक करें एक नई पैच इसे आरोपित - लेकिन वहाँ उद्यान के माध्यम से एक साफ रास्ता होना चाहिए.

中文 (简体): 时间工作的人得到绿色的手指和控制植物的花园增长的速度比你Pick'em大奖!因此,获得了5个或更多的行他们以清除一些空间。点击抢占工厂,然后点击一个新的补丁补种-但必须有一个在花园明确的方向。

中文 (繁體): 時間去綠手指的工作和你的花園裡控制植物生長速度比你Pick'em大獎!因此,讓他們在排5個或更多清除一些空間。點擊搶占工廠,然後點擊一個新的補丁補種-但必須有一個清晰的路通過花園。

日本語: 時間とお庭のコントロール植物の下でこれらの緑の指の動作を取得するよりも速くpick'emことが成長している!だから5以上の行でいくつかの領域をオフにしてもらう。をクリックして、それを移植するための新しいパッチをクリックして工場を取得する-しかし、庭を介しての道筋を明確にする必要があります。

한국어: 시간과 당신의 정원을 통제 아래에 녹색 식물을 손가락으로 작업을보다 빠르게 성장하고있다 pick'em 수있습니다! 그래서 5 개 이상의 행을 일부 공간을 명확하게 해 주시오. 클릭 후 그것을 이식하는 새로운 패치를 클릭 식물 잡아 -하지만 이미 정원을 통해 경로를 분명히해야합니다.


Screenshots:
Bloamin gardens - 1

Tags: EXEFlashGamesLinesLogical

Similar Games: Clever Clover9 Dragons