Five Minutes to kill Yourself

Description: Your objective is to control Stan as he tries to kill himself using tools around the office so he doesn't have to participate another meeting. Try to kill yourself in five minutes. Use arrows to move around. Press space to talk to people and activate items. Use M key to see the map and the current count of your health.

Afrikaans: Jou doel is om beheer Stan soos hy probeer om hom dood te maak instrumente gebruik om die kantoor, sodat hy nie na 'n ander vergadering deel te neem nie. Probeer om dood te maak jouself in vyf minute. Gebruik pyle om rond te beweeg. Pers ruimte om te praat met mense en voorwerpe te aktiveer. M-sleutel gebruik om te sien die kaart en die huidige Telling van jou gesondheid.

Dansk: Deres mål er at kontrollere Stan da han forsøger at begå selvmord ved hjælp af værktøjer på kontoret, så han ikke behøver at deltage i et andet møde. Prøv at dræbe dig selv i fem minutter. Brug piletasterne til at bevæge sig rundt. Tryk på plads til at tale med folk og aktivere elementer. Brug M-tasten for at se kort og den nuværende tælle i dit helbred.

Deutsch: Steuere Stan, wenn er versucht, mit Hilfe einiger Gegenstände im Büro Selbstmord zu begehen, damit er nicht am Meeting teilnehmen muss. Du musst dich innerhalb 5 Minuten umbringen. Mit den Pfeiltasten steuerst du Stan, mit Space aktivierst du Gegenstände und sprichst mit anderen Menschen. Mit M siehst du die Karte an und checkst den Stand deiner Gesundheit.

Eesti: Teie eesmärk on kontrollida Stan, kui ta üritab tappa ise, kasutades vahendeid ümber kontori mistõttu ta ei pea osalema veel üks kohtumine. Tappa ennast viis minutit. Kasuta nooli liikumiseks. Press space võõraste inimestega ja aktiveerida objekte. Kasutage M võti vt kaart ja praegune arv on teie tervisele.

Español: Su objetivo es el control de Stan, mientras intenta suicidarse con las herramientas en la oficina para que no tiene que participar de otra reunión. Trata de suicidarse en cinco minutos. Utilizar las flechas para moverse. Espacio para la prensa para hablar con la gente y activar los elementos. Uso M para ver el mapa y la cuenta actual de su salud.

Français: Votre objectif est de contrôler Stan comme il essaie de se tuer les instruments d'utilisation autour du bureau donc il ne doit pas participer une autre réunion. Essayez de vous tuer dans cinq minutes. Utilisez des flèches pour bouger autour de. Appuyez sur l'espace pour parler aux gens et activer des articles. Utilisez la clé de M pour voir la carte et le compte actuel de votre santé.

Italiano: Il vostro obiettivo è quello di controllare Stan come lui tenta di uccidersi con strumenti per l'ufficio in modo che non ha a partecipare un'altra riunione. Tenta di uccidere te in cinque minuti. Usare le frecce per spostarsi. Premere spazio per parlare con la gente e attivare gli elementi. Utilizzare M-chiave per visualizzare la mappa e il numero corrente della vostra salute.

Latviski: Tavs mērķis ir vadīt Stenu, kad viņš mēģina sevi nogalināt, izmantojot dažādus priekšmetus ofisā, lai viņam nebūtu jāpiedalās kārtējā sanāksmē. Tev sevi jānogalina 5 minūšu laikā. Ar bultu taustiņiem var vadīt Stenu, ar Space aktivizē priekšmetus un runā ar cilvēkiem. Spied M, lai ieraudzītu karti un tekošo dzīvības līmeni.

Lietuvių: Jums reikės padėti Stan nusižudyti įrankiais, besimėtančiais ofise, kad jam nereiktų dalyvauti dar viename susitikime. Pabandykite nusižudyti per penkias minutes. Rodyklėmis judėkite aplink. Space - veiksmo klavišas. M rodo žemėlapį ir likusias gyvybes.

Magyar: A cél az, hogy ellenőrzés Stan, ahogy megpróbálja megölni magát eszközök segítségével az irodában így nem kell részt egy találkozón. Próbálj meg megölni magát, öt perc alatt. Használja nyilakkal mozoghat. Nyomja meg a helyet, hogy beszél az emberekkel, és aktiválja elemeket. Használja M gombot lásd a térképet, és a jelenlegi gróf az egészségre.

Nederlands: Uw doel is het beheersen Stan als hij probeert zichzelf te doden met behulp van instrumenten rond het kantoor, zodat hij niet naar een andere vergadering deelnemen. Probeer jezelf te doden in vijf minuten. Gebruik de pijlen om te bewegen. Druk op ruimte om te praten met mensen en te activeren artikelen. Gebruik M-toets om de kaart te zien en de huidige telling van uw gezondheid.

Norsk: Målet ditt er å kontrollere Stan som han prøver å drepe seg selv ved hjelp av verktøy rundt på kontoret så han ikke trenger å delta et annet møte. Prøv å drepe deg i fem minutter. Bruk pilene for å flytte rundt. Trykk space for å snakke med folk og aktivere elementer. Bruk M-tasten for å se kartet og den nåværende greven av din helse.

Po-russki: Bedolagu Stena dostali beskone4nie rabo4ie sobranija, i on ponjal, 4to edinstvennij vihod izbavitjsja ot nih - eto pokon4itj s soboj. Do sleduju64ego sobranija ostalosj vsego li6j 5 minut, za kotorie nuzhno uspetj ubitj sebja podru4nimi sredstvami. ZHmite na probel, 4tobi ispoljzovatj predmet. Peredvigajtesj strelkami klaviaturi. ZHmite na M, 4tobi posmotretj kartu i uznatj sostojanie svoego zdorovjja.

Polski: Twoim celem jest kontrolować Stana podczas gdy próbuje się zabić za pomocą narzędzi w biurze by nie musieć uczestniczyć w kolejnym spotkaniu. Spróbuj zabić się w pięć minut. Użyj strzałek do poruszania się. Naciśnij spację, aby rozmawiać z ludźmi i włączyć elementy. Użyj klawisz M, aby zobaczyć mapę i obecny stan zdrowia

Português: Seu objetivo é controlar o Stan como ele tenta se matar usando as ferramentas ao redor do escritório para que ele não tem que participar uma outra reunião. Tente se matar em cinco minutos. Use as setas para se mover. Pressione espaço para conversar com as pessoas e ativar itens. Use M tecla para ver o mapa ea contagem atual de sua saúde.

Română: Obiectivul tau este de a controla Stan ca el încearcă să se sinucidă folosind instrumente în jurul biroului aşa că nu trebuie să participe o altă întâlnire. Încercaţi să vă omoare în cinci minute. Folosiţi tastele săgeţi pentru a se deplasa. Spaţiu Comunicat de presă pentru a vorbi cu oamenii şi de a activa elemente. Utilizaţi tasta m pentru a vedea harta, iar numărul de actuală de sănătate dumneavoastră.

Slovenčina: Vaším cieľom je kontrola Stan a snaží sa zabiť pomocou nástrojov, v kancelárii a tak sa nemusia zúčastniť ďalšej schôdzi. Snažte sa zabiť za päť minút. Pomocou šípok pohybovať. Tlačová priestor hovoriť s ľuďmi a aktivovať položky. Použite tlačidlo M vidieť na mape a aktuálny počet vaše zdravie.

Slovenščina: Vaš cilj je nadzor Stan kot on poskuša ubiti z uporabo orodij, po pisarni, da mu ni treba sodelovati še eno srečanje. Poskusite ubiti v petih minutah. Uporabite puščice za premikanje. Pritisnite prostor za pogovor z ljudmi in aktivirati postavke. Uporabite M tipko za prikaz zemljevida in trenutno število za vaše zdravje.

Suomi: Sinun tavoitteena on valvoa Stan, koska hän yrittää tappaa itsensä käyttämällä työkaluja ympäri toimistoa, joten hän ei tarvitse osallistua toiseen kokoukseen. Yritä tappaa itsesi viidessä minuutissa. Nuolinäppäimillä liikkua. Paina tilaa puhua ihmisille ja aktivoida kohteita. Käytä M-näppäintä nähdäksesi kartan ja nykyinen määrä ja terveydelle.

Svenska: Ditt mål är att kontrollera Stan när han försöker ta livet av sig med hjälp av verktyg på kontoret så att han inte behöver delta nytt möte. Försök att döda dig i fem minuter. Använd piltangenterna för att flytta runt. Tryck utrymme att prata med folk och aktivera objekt. Använd M-tangenten för att se kartan och nuvarande räkna om din hälsa.

Türkçe: O yüzden başka bir toplantıya katılmak zorunda değildir ofis etrafında araçlarını kullanarak kendini öldürmeye çalışır Hedefiniz Stan kontrol etmektir. Beş dakika içinde kendinizi öldürmeye çalışın. Okları kullanın hareket için. Basın alan insanlar konuşmak ve öğeleri etkinleştirmek. Kullanım M ve sağlık geçerli saymak haritada görmek için tuşuna basın.

Česky: Vaším cílem je kontrola Stan a snaží se zabít pomocí nástrojů, v kanceláři a tak se nemusí účastnit další schůzi. Snažte se zabít za pět minut. Pomocí šipek pohybovat. Tisková prostor mluvit s lidmi a aktivovat položky. Použijte tlačítko M vidět na mapě a aktuální počet vaše zdraví.

Ελληνικά: Ο στόχος σας είναι να ελέγχει Σταν καθώς προσπαθεί να αυτοκτονήσει χρησιμοποιώντας εργαλεία γύρω από το γραφείο έτσι δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει άλλη συνεδρίαση. Προσπαθήστε να σκοτώσει τον εαυτό σας σε πέντε λεπτά. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να μετακινηθείτε. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να μιλήσετε με ανθρώπους και να ενεργοποιήσετε αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε Μ κλειδί για να δείτε το χάρτη και η τρέχουσα μέτρηση της υγείας σας.

Български: Вашата цел е да контролира Стан, както той се опитва да се самоубие, като използват инструменти, в офиса, така че не трябва да участва още една среща. Опитайте се да се самоубиеш в пет минути. Използвайте стрелките, за да се движите. Прес пространство, за да говорят с хората и да активирате елементи. Използвайте М ключ, за да видите на картата и текущия брой на вашето здраве.

Русский: Бедолагу Стэна достали бесконечные рабочие собрания, и он понял, что единственный выход избавиться от них - это покончить с собой. До следующего собрания осталось всего лишь 5 минут, за которые нужно успеть убить себя подручными средствами. Жмите на пробел, чтобы использовать предмет. Передвигайтесь стрелками клавиатуры. Жмите на M, чтобы посмотреть карту и узнать состояние своего здоровья.

Українська: Ваше завдання полягає в обмеженні Стан, як він намагається вбити себе, використовуючи інструменти як в офісі, так що він не повинен брати участь ще одна зустріч. Постарайтеся, щоб убити себе через п'ять хвилин. Використовуйте стрілки для переміщення. Преса просторі говорити з людьми і активації пунктів. Використовуйте ключові М див. карту і поточний кол-во вашого здоров'я.

العربية: هدفكم هو السيطرة على ستان وهو يحاول قتل نفسه باستخدام وسائل حول المكتب حتى انه ليس من الضروري أن تشارك اجتماع آخر. في محاولة لتقتل نفسك في خمس دقائق. استخدام السهام على التحرك. فضاء الصحافة على التحدث مع الناس وتفعيل البنود. م استخدام المفتاح لرؤية الخريطة والفرز الحالية لصحتك.

हिन्दी: अपने उद्देश्य को स्टेन नियंत्रण है के रूप में वह खुद को मारने के कार्यालय के आसपास उपकरण का उपयोग कर तो वह एक और बैठक में भाग लेने की जरूरत नहीं है की कोशिश करता है. खुद को पांच मिनट में मारने की कोशिश की. तीर का प्रयोग करें चारों ओर ले जाने के लिए. प्रेस अंतरिक्ष लोगों को बात करने के लिए और वस्तुओं को सक्रिय करें. का प्रयोग करें एम के मानचित्र देखें और अपनी सेहत का वर्तमान गणना की चाबी.

中文 (简体): 你的目标是控制斯坦,因为他试图自杀,在办公室使用的工具,所以他没有参加另一次会议。尝试在5分钟内杀死自己。使用箭头移动。按空间和人们谈话并启动项目。使用M键看地图和您的健康当前计数。

中文 (繁體): 你的目標是控制斯坦,因為他試圖自殺,使用工具在辦公室,所以他沒有參加另一次會議。嘗試殺死自己在5分鐘。使用箭頭移動。按空間和人們談話並啟動項目。使用M鍵看地圖和當前計數您的健康。

日本語: 彼は彼は別の会合に参加する必要がないオフィスでのツールを使用して自殺しようとするとあなたの目標はスタンを制御するためです。 5分で自分を殺すためにしてください。使用して、矢印の周りに移動します。スペースキーを押しの人々に話をして項目をアクティブにします。使用してMと、あなたの健康の現在のカウントは、地図を参照するキーです。

한국어: 그는 그가 다른 모임에 참가하지 않는 사무실 주변 도구를 사용하여 자살하려고하면 귀하의 목표는 스탠 제어하는 것입니다. 5 분 안에 자신을 죽여보십시오. 화살표를 사용하여 주위를 이동할 수있습니다. 보도 공간을 사람들에게 얘기하고 항목을 활성화해야합니다. 를 사용하여 M과 건강의 수를 현재의지도를보고 키를 누릅니다.


Screenshots:
Five Minutes to kill Yourself - 1

Tags: 3DActionAdventureEXEFlashGamesQuestsTimeViolenceWork

Similar Games: Tortur-o-matic TMDarkness Springs 2Resort EmpireHappy WheelsStick Em UpMonster CorpWarbears Adventures - an A.R. X-masHandless MillionaireShop Empire RampageVox Populi Vox DeiWarbearsCastaway 2Kill A StickmanCubiKill 4InnKeeperShop Empire 2Handless Millionaire 2Zombies IncCubiKill part 3Zee and the Alien Machine