Moonstone madness

Description: Boy must ride a boar across the village, through the swamps and back while collecting the required amount of moonstones in every level. The game’s 4 levels each contain a maximum of 100 moonstones. These moonstones are often hidden behind breakable objects, or high up in the sky.

Afrikaans: Seuntjie moet ry 'n beer in die hele dorp deur middel van die moeras en terug, terwyl die vereiste bedrag van moonstones invordering in elke vlak. Die wedstryd se 4 vlakke bevat elk 'n maksimum van 100 moonstones. Hierdie moonstones is dikwels verskuil agter die breekbare voorwerpe, of hoog in die lug.

Dansk: Drengen skal ride en orne hele landsbyen, gennem sumpene og tilbage, samtidig med at indsamle den nødvendige mængde af månesten på alle niveauer. Spillet har 4 niveauer hver højst indeholde 100 månesten. Disse månesten er ofte skjult bag knuses objekter, eller højt oppe i himlen.

Deutsch: Wenn du der Weltmeister von Pupununu werden willst, musst du Taka vor Sonnenaufgang helfen, so viele Mondsteine wie möglich zu sammeln und Hindernissen auszuweichen. Spielsteuerung mit den Pfeiltasten und Space.

Eesti: Poiss peab sõitma metssiga kogu küla läbi soode ja tagasi samal ajal kogudes nõutud summa moonstones igal tasandil. Mängu 4 taset iga sisaldada maksimaalselt 100 moonstones. Need moonstones sageli varjatud taga purustatavast objekte või kõrgel taevas.

Español: Niño debe viajar a un jabalí a través de la aldea, a través de los pantanos y la espalda mientras recogía la cantidad requerida de piedras de la luna en todos los niveles. 4 niveles del juego cada uno contiene un máximo de 100 piedras de la luna. Estas piedras de la luna se ocultan a menudo detrás de los objetos frágiles o de alta en el cielo.

Français: Ce garçon dois chevaucher un sanglier à travers le village et les marécages puis revenir, tout en ramassant le nombre souhaité de pierres de lune à chaque niveau. Les quatre niveaux du jeu contiennent chacun 100 pierres de lune maximum. Elles sont souvent cachées derrière des objets cassables ou se trouvent très haut dans le ciel.

Italiano: Ragazzo deve guidare un cinghiale in tutto il paese, attraverso le paludi e ritorno, mentre la raccolta la quantità richiesta di pietre di luna in ogni livello. 4 Il gioco livelli ciascuno contenere un massimo di 100 pietre di luna. Queste pietre di luna sono spesso nascosti dietro gli oggetti fragili, o in alto nel cielo.

Latviski: Ja vēlies kļūt par pukununa pasaules čempionu, tev jāpalīdz Takam pirms saules lēkta savākt pēc iespējas vairāk mēness akmeņu un izvairīties no šķēršļiem. Spēles kontrole ar tastatūras bultiņām un atstarpi.

Magyar: Fiút ride a vaddisznó az egész falu, át a mocsarak és vissza, miközben gyűjtése a szükséges mennyiségű moonstones minden szinten. A játék 4 szint mindegyike tartalmaz maximum 100 moonstones. Ezek moonstones gyakran mögé törékeny tárgyakat, vagy magasan az égen.

Nederlands: Jongen moet rijden een everzwijn in het dorp, door de moerassen en terug, terwijl het verzamelen van de benodigde hoeveelheid maanstenen in elk niveau. Het spel 4 niveaus bevatten elk een maximum van 100 maanstenen. Deze maanstenen zijn vaak verborgen achter breekbare voorwerpen, of hoog in de hemel.

Norsk: Gutten må ri et villsvin over landsbyen, gjennom sumper og tilbake mens samle den nødvendige mengden moonstones på alle nivå. Spillets 4 nivåer hver inneholde maksimalt 100 moonstones. Disse moonstones er ofte gjemt bak knuselig objekter, eller høyt oppe på himmelen.

Po-russki: 4tobi statj 4empionom v sorevnovanii po pukununu, Tak dolzhen do zahoda solnca sobratj kak mozhno bolj6e lunnih kamnej i izbegatj prepjatstvija. Upravlenie strelkami klaviaturi i probelom.

Polski: Chłopiec jedzie na dziku przez całą wieś, przez bagna i z powrotem, zbierając po drodze odpowiednią ilość kamieni księżycowych, inną na każdym z poziomów. Gra składa się z 4 poziomów i każdy z nich zawiera maksymalnie 100 kamieni księżycowych. Kamienie mogą być schowane za przedmiotami, które można niszczyć lub wysoko na niebie.

Português: Menino deve montar um javali em toda a aldeia, através dos pântanos e de volta ao coletar a quantidade necessária de pedras semipreciosas em todos os níveis. The Game's 4 níveis cada conter um máximo de 100 pedras semipreciosas. Estas pedras semipreciosas são muitas vezes escondidos atrás de objetos quebráveis, ou no alto do céu.

Română: Boy trebuie să se ridice pe un porc pe întreg teritoriul satului, prin mlaştini şi înapoi în timp ce colectarea cantitatea necesară de moonstones în fiecare nivel. Jocului 4 nivele fiecare conţine un număr maxim de 100 moonstones. Aceste moonstones sunt de multe ori ascunse în spatele obiecte de spart, de mare sau de sus în cer.

Slovenčina: Chlapec musí ísť kanec cez dedinu, cez močiare a späť pri výbere požadované množstvo moonstones v každej úrovni. Hra na 4 úrovne jednotlivých obsahovať maximálne 100 moonstones. Tieto moonstones sa často skrýva za nerozbitné objektov, alebo vysoko na oblohe.

Slovenščina: Fant je vožnja merjasca po vasi, prek močvirij in nazaj, medtem ko zbiranje zahtevanega zneska moonstones v vsaki ravni. Igre 4 ravneh za vsako vsebuje največ 100 moonstones. Ti so pogosto skriti moonstones zadaj razbiti predmeti, ali visoko v nebo.

Suomi: Pojan täytyy ratsastaa karjun koko kylän läpi soiden ja takaisin samalla kerätä tarvittava määrä moonstones joka tasolla. Pelin 4 tasoa kukin sisältää enintään 100 moonstones. Nämä moonstones ovat usein takana rikkoutuvia esineitä, tai korkealla taivaalla.

Svenska: Pojken måste rida ett vildsvin i hela byn, genom kärr och tillbaka samtidigt som samlar in den begärda mängden månstenar på varje nivå. Spelets 4 nivåer vardera innehålla högst 100 månstenar. Dessa månstenar är ofta dolda bakom krossbart objekt, eller högt upp i skyn.

Türkçe: Ise her düzeyde moonstones gerekli miktarı toplamak Boy, bataklık üzerinden geri köy genelinde bir domuzu sürmek gerekir. Her 100 moonstones maksimum içeren oyun 4 düzeyleri. Bu moonstones çoğu kırılabilir nesneleri veya yüksek kadar gökyüzünde arkasında gizlidir.

Česky: Chlapec musí jet kanec přes vesnici, přes bažiny a zpět při výběru požadované množství moonstones v každé úrovni. Hra na 4 úrovně jednotlivých obsahovat maximálně 100 moonstones. Tyto moonstones se často skrývá za nerozbitné objektů, nebo vysoko na obloze.

Ελληνικά: Αγόρι πρέπει να οδηγήσετε ένα αγριογούρουνο σε όλη του χωριού, μέσα από τα βάλτους και πίσω, συλλέγοντας το απαιτούμενο ποσό των moonstones σε κάθε επίπεδο. 4 Το παιχνιδιού επίπεδα κάθε περιέχουν κατ 'ανώτατο όριο των 100 moonstones. Αυτές moonstones συχνά κρυμμένα πίσω από θραύσιμη αντικείμενα, ή ψηλά στον ουρανό.

Български: Момчетата трябва да карам нерез в селото, през блата и назад, докато събирането на необходимата сума на moonstones във всяко ниво. В играта на 4 нива всеки съдържа максимум 100 moonstones. Тези moonstones често са скрити зад чупливи предмети, или високо в небето.

Русский: Чтобы стать чемпионом в соревновании по пукунуну, Так должен до захода солнца собрать как можно больше лунных камней и избегать препятствия. Управление стрелками клавиатуры и пробелом.

Українська: Хлопчик повинен заїхати кабан по всьому селу, через болота і назад під час збору необхідної кількості місячні камені на кожному рівні. 4 гри рівня кожного містити максимум 100 місячні камені. Ці місячні камені, часто приховані за які б'ються предмети, або високо в небі.

العربية: صبي يجب ركوب خنزير في أنحاء القرية ، من خلال المستنقعات ومرة أخرى حين جمع المبلغ المطلوب من moonstones في كل مستوى. اللعبة تحتوي على 4 مستويات كل حد أقصى قدره 100 moonstones. moonstones هذه غالبا ما تكون خفية وراء الأشياء القابلة للكسر ، أو عاليا في السماء.

हिन्दी: लड़का गांव में एक सूअर दलदलों के माध्यम से, सवारी चाहिए और वापस जबकि हर स्तर में moonstones के लिए आवश्यक राशि का संग्रह. खेल 4 स्तरों प्रत्येक 100 moonstones की अधिकतम होती है. इन moonstones अक्सर भंगुर वस्तुओं, या उच्च आकाश में पीछे छिपा रहे हैं.

中文 (简体): 男孩要骑跨村野猪,通过沼泽,并同时收集各阶层的月长石所需的数额。游戏的4级每个包含最多100个月长石。这些长石,往往隐藏在易碎的物体,或在高高的天空。

中文 (繁體): 男孩騎野豬必須在整個村莊,通過沼澤,並同時收集所需的月長石量在每一個層次。遊戲的每一個包含4級,最高為100月長石。這些長石,往往隱藏在易碎的物體,或在高高的天空。

日本語: 一方、あらゆるレベルでmoonstonesの必要量を収集ボーイ、沼地を介して戻って村の間でイノシシに乗る必要があります。各100 moonstonesの最大値が含まれてゲームの4つのレベル。これらのmoonstones頻繁に壊れやすいオブジェクト、または高さまで、空の背後に隠されている。

한국어: 동시에 모든 수준에서 moonstones의 필요한 양을 수집 보이, 습지를 통해 다시 마을에 걸쳐 멧돼지를 타고해야합니다. 각 100 moonstones의 최대 포함되어 게임의 4 단계. 이들은 종종 moonstones 깨뜨릴 개체, 또는 높은 하늘에 뒤에 숨겨져있습니다.


Screenshots:
Moonstone madness - 1

Tags: AdventureAnimalsArcadeEXEFlashGames

Similar Games: This game is a JokeHunted ForeverSponge Bob Square Pants Patty Panic