Sniper: Year two

Description: Complete various sniper missions for the organization you work for. Read the briefings carefully to know how to complete level. Use your mouse to aim and shoot. Press Space to toggle your scope. Head shots count as 100% accuracy, body shots - 50%.

Afrikaans: Volledige verskillende sluipschutter opdragte vir die organisasie werk jy vir. Lees die inligtingsessies versigtig om te weet hoe om in te vul vlak. Gebruik jou muis om die doel te skiet. Pers Space om te wissel na jou bereik is. Kop skote tel as 100% akkuraatheid, liggaam skote - 50%.

Dansk: Komplet forskellige sniper missioner for den organisation du arbejder for. Læs briefinger omhyggeligt at vide, hvordan man udfylder niveau. Brug din mus til at sigte og skyde. Tryk på Mellemrum for at skifte din rækkevidde. Head skud tæller som 100% nøjagtighed, kropsslag - 50%.

Deutsch: Erfülle verschiedene Sniper-Missionen für die Organisation, für die du arbeitest. Lies die Nachrichten aufmerksam, damit du verstehst, wie man jedes Level beenden muss. Zielen und schießen mit der Maus. Ziel zoomen mit Space. Ein Schuss in den Kopf zählt als 100%iger Treffer, in den Körper – 50%.

Eesti: Täielik eri snaiper missioonide korraldamiseks te töötate. Loe infotunde täpselt teadma, kuidas täielik tase. Kasuta oma hiirt, et eesmärk ja tulistada. Press Space lülitab oma reguleerimisalasse. Head kaadrid lugeda 100% täpsusega, body shots - 50%.

Español: Completar las misiones de francotirador diversos para la organización que usted trabaja. Lea cuidadosamente las reuniones de información para saber cómo completar el nivel. Utilice su ratón para apuntar y disparar. Pulsar la barra espaciadora para cambiar su ámbito de aplicación. Head shots cuentan como una precisión del 100%, golpes al cuerpo - 50%.

Français: Accomplissez des missions de tireur embusqué différentes pour l'organisation pour laquelle vous travaillez. Lisez les briefings soigneusement pour savoir comment accomplir le niveau. Utilisez votre souris pour viser et tirer. Appuyez sur l'Espace au bouton pour cacher votre possibilité. Les coups de tête comptent comme l'exactitude de 100%, les coups de corps - 50%.

Italiano: Completare le missioni da cecchino varie per l'organizzazione per cui lavorate. Leggere attentamente il briefing per sapere come completare livello. Usate il mouse per mirare e sparare. Premere Spazio per attivare il vostro campo di applicazione. Scatti Head contano come il 100% di precisione, i colpi del corpo - 50%.

Latviski: Izpildi dažādas snaipera misijas Tavas darba organizācijas labā. Lasi ziņojumus cītīgi, lai saprastu, kā pabeigt katru līmeni. Izmanto peli, lai mērķētu un šautu. Spied Space, lai pietuvinātu vai attālinātu mērķi. Šāvieni galvā skaitās kā 100% precizitāte, ķermenī - 50%.

Lietuvių: Atlikite įvairias snaiperio misijas organizacijai, kuriai dirbate. Atidžiai perskaitykite misijų aprašymus. Taikykitės ir šaudykite pele, Space klavišas nusitaikys per optinį taikiklį. Šūviai į galvą skaitosi kaip šimtaprocentinis taiklumas, šūviai į kūną - 50%

Magyar: Teljes mesterlövész különféle küldetéseket a szervezet dolgozik. Olvassa el figyelmesen az eligazítás, hogy tudja, hogyan kell a teljes szintet. Az egérrel célozz, és lőj. Space váltásához nyomja meg a hatálya alá. Fej lövés számít 100%-os pontossággal, body shots - 50%.

Nederlands: Complete verschillende sniper missies voor de organisatie waarvoor u werkt. Lees de briefings zorgvuldig om te weten hoe te voltooien niveau. Gebruik uw muis om te richten en te schieten. Druk op Ruimte om te schakelen uw bereik. Head shots rekenen als 100% nauwkeurigheid, body shots - 50%.

Norsk: Komplett forskjellige sniper oppdrag for organisasjonen du jobber for. Les orienteringer nøye å vite hvordan å fullføre nivået. Bruk musen til å sikte og skyte. Trykk Space for å veksle din omfang. Head skudd teller som 100% nøyaktighet, kropp skudd - 50%.

Po-russki: Vi vipolnjaete snajperskie missii dlja sekretnoj organizacii. Vnimateljno 4itajte vidavaemie vam instrukcii, v protivnom slu4ae vi riskuete ne projti urovenj. Celjtesj i streljajte mi6koj, zhmite na probel dlja uveli4enija kartinki. Vistrel v golovu za64itivaetsja kak 100%-oe popadanie, v telo - kak 50%-oe.

Polski: Wypełnij zlecone ci misje przez zatrudniającą cię organizację. Uważnie czytaj instrukcje by wiedzieć jak ukończyć dany etap. Użyj myszki by celować i strzelać, spacją włącz lunetę. Strzały w głowę to 100% celności, w ciało- 50%.

Português: Complete várias missões de atirador para a organização que você trabalha. Leia as instruções cuidadosamente para saber como completar os níveis. Use o mouse para apontar e disparar. Pressione espaço para mudar o seu alcance. Head shots contam como 100% de precisão, tiros do corpo - 50%.

Română: Complet diferite misiuni lunetist pentru organizarea de lucru pentru tine. Citiţi cu atenţie şi informări să ştie cum să completeze nivel. Foloseste mouse-ul acela de a urmări şi de a trage. Comunicat de presă Space pentru a comuta domeniul de aplicare dumneavoastră. Fotografii Şeful conta ca 100%, de precizie, focuri de corp - 50%.

Slovenčina: Kompletné rôzne sniper misie pre organizáciu, pre ktorú pracujete. Prečítajte si pozorne briefingy vedieť, ako na dokončenie úrovne. Pomocou myši cieľ a vystreliť. Tlačová Space prepínať svojej pôsobnosti. Vedúci zábery počítať ako 100% presnosťou, telo záberov - 50%.

Slovenščina: Celotna sniper različnih misijah za organizacijo dela za vas. Preberite informativni sestanki natančno vedeti, kako za dokončanje ravni. Uporabite miško za cilj in ustrelil. Pritisnite, da preklopite svoje Space področje. Head shots šteje kot 100% natančnost, body shots - 50%.

Suomi: Täydellinen eri sniper tehtävien järjestämisestä olet töissä. Lue tiedotustilaisuuksia tarkkaan tietää, kuinka valmis tasolle. Käytä hiirtä tähtäämiseen ja ammu. Paina välilyönti vaihtaa sinun soveltamisalaan. Head laukausta lasketaan 100% tarkkuudella, body laukausta - 50%.

Svenska: Complete olika krypskytt uppdrag för organisationen du arbetar för. Läs informationsmöten noggrant för att veta hur man fyller nivå. Använd musen för att sikta och skjuta. Tryck Space för att växla din räckvidd. Head skott räknas som 100% noggrannhet, body shots - 50%.

Türkçe: Sizin için organizasyonu için komple çeşitli misyonlar keskin nişancı. Dikkatle okuyun brifing nasıl düzeyinde tamamlamak için bilmek. Farenizi amacı ve ateş kullanın. Space için kapsamı geçiş yapmak için. Head çekim sayısı olarak% 100 doğruluk, vücut çekim - 50%.

Česky: Kompletní různé sniper mise pro organizaci, pro kterou pracujete. Přečtěte si pozorně briefingy vědět, jak k dokončení úrovně. Pomocí myši cíl a vystřelit. Tisková Space přepínat své působnosti. Vedoucí záběry počítat jako 100% přesností, tělo záběrů - 50%.

Ελληνικά: Ολοκλήρωση διάφορες αποστολές σκοπευτής για την οργάνωση για το έργο σας. Διαβάστε προσεκτικά την ενημέρωση για να ξέρουν πώς να ολοκληρώσετε επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας στο στόχο και να πυροβολήσει. Πατήστε Διάστημα για εναλλαγή πεδίο σας. Επικεφαλής πλάνα υπολογίζονται ως 100% ακρίβεια, πυροβολισμούς σώματος - 50%.

Български: Пълна различни мисии снайперист за организацията на работата ви. Прочетете внимателно брифинги да знаете как да завърши ниво. Използвайте мишката, за да се стремят и да стрелят. Прес пространство, за да превключвате си обхват. Ръководителят брой снимки като 100% точност, тялото изстрели - 50%.

Русский: Вы выполняете снайперские миссии для секретной организации. Внимательно читайте выдаваемые вам инструкции, в противном случае вы рискуете не пройти уровень. Цельтесь и стреляйте мышкой, жмите на пробел для увеличения картинки. Выстрел в голову защитывается как 100%-ое попадание, в тело - как 50%-ое.

Українська: Повний різними місіями снайперські для організації ви працюєте. Читайте уважно брифінги знати, як заповнювати рівні. Використовуйте мишу, щоб прицілитися і вистрілити. Натиснути клавішу пробіл для перемикання масштабу. Глави пострілами вважаються 100% точністю, тіло пострілів - 50%.

العربية: قناص كاملة البعثات المختلفة لتنظيم العمل من أجل لك. قراءة إحاطات بعناية لمعرفة كيفية إكمال المستوى. استخدام الماوس الخاص بك إلى الهدف واطلاق النار. الصحافة الفضاء لتبديل النطاق الخاص بك. رئيس طلقات اعتباره دقة بنسبة 100 ٪ ، لقطات الجسم -- 50 ٪.

हिन्दी: पूरा विभिन्न संगठन आप के लिए काम के लिए निशानची मिशन. ब्रीफिंग ध्यान से पढ़ें पता कैसे स्तर को पूरा करने के. अपने माउस का प्रयोग करें और लक्ष्य को गोली मार. प्रेस अंतरिक्ष आपके गुंजाइश टॉगल करने के लिए. सिर शॉट गिनती के रूप में 100% सटीकता, शरीर शॉट - 50%.

中文 (简体): 完成你工作的组织各种狙击任务。仔细阅读简报知道如何完成的水平。使用鼠标瞄准和射击。按空间来切换您的范围。头部中枪计算为100%的准确度,身体杆- 50%。

中文 (繁體): 完成各種狙擊你的組織工作。仔細閱讀簡報知道如何完成的水平。使用鼠標瞄準和射擊。按空間來切換您的範圍。頭部中槍計算為100%的準確度,身體桿- 50%。

日本語: あなたのために働く組織のための完全な狙撃任務。慎重にブリーフィングを読むどのようにレベルを完了するために知っている。マウスを目的とし、撮影に使用します。スペースキーを押して範囲をトグルします。ヘッドショット数は100%の精度で、ボディショット- 50%。

한국어: 당신을 위해 일하는 조직에 대한 다양한 저격 임무 완료. 신중하게 브리핑을 읽기 수준을 작성하는 방법을 알고있다. 마우스로 조준하고 쏴를 사용합니다. 보도 공간 범위를 토글합니다. 머리에 총상으로 100 %의 정확성, 바디 샷 - 50 %.


Screenshots:
Sniper: Year two - 1 Sniper: Year two - 2 Sniper: Year two - 3 Sniper: Year two - 4 Sniper: Year two - 5

Tags: ActionArmyCriminalEXEFlashGamesRecommendedRussianShootingStickTacticsTerroristsViolence

Similar Games: Max ArrowSnipersSniper Assassin 3Anaksha Female AssassinHit The Jackpot 2Decay of MenStickshot 2Sniper Assassin QuickshotShorty CoversVinnie's Rampage - Desert RoadScope - First bloodStinger Sniper Jack Van CellSnipers Assassin: FinalNew Tactical AssassinBattalion CommanderStick SquadProfessionalsFast SniperTactical AssassinTactical Assassin part 2