Plasmanout v2

Description: Click with mouse on your fighter to start the battle. Move the ship with your mouse cursor and hit the left mouse key to fire deadly impulse shots towards the rushing aliens. Don’t let them hit you with their energy drops. Each time you have been hit by an alien your shield will take damage. The shield fails after 3 impacts and leaves the ship vulnerable to any hit which means certain death. The shield can be regenerated by collection power-ups.

Afrikaans: Klik met die muis op jou vegter te begin met die stryd. Skuif die skip met jou muis en klik op die linker muis sleutel tot die brand dodelike impuls skote na die haas vreemdelinge. Moenie laat hulle getref jy met hul energie druppels nie. Elke keer het jy getref deur 'n vreemdeling jou skild sal neem skade. Die skild versuim na 3 impakte en die blare van die skip kwesbaar vir enige getref wat 'n sekere dood. Die skild kan deur die versameling power-ups te herskep word.

Dansk: Klik med musen på din fighter for at starte slaget. Manøvrere skibet med musemarkøren og trykker på venstre museknap nøglen til brand dødbringende skub skud mod de styrtende udlændinge. Lad dem ikke slår dig med deres energi dråber. Hver gang du har været ramt af en udlænding, dit skjold vil tage skade. Skjoldet ikke efter 3 påvirkninger og forlader skibet sårbare over for ethvert hit hvilket betyder den visse død. Skjoldet kan regenereres ved indsamling power-ups.

Deutsch: Euch steht eine supermoderne und superschnelle Rakete zur Verfügung, mit der ihr durch die Galaxie fliegen müsst, ohne Unfälle mit anderen Raumschiffen und Hindernissen zu verursachen. Auf diese Weise kann man gut seine Reaktion bei hohen Geschwindigkeiten testen.

Eesti: Klõpsa hiire oma hävituslennuk alustada võitlust. Move laeva hiire kursor ja vajuta hiire vasakut klahvi tulekahju surmava impulss laskude suunas tormasid välismaalastele. Ära lase neid tulistavad oma energia tilka. Iga kord, kui on tabatud välismaalane oma kilbi võtab kahju. Kilp ei ole pärast 3 mõjusid ning jätab laeva tundlikud iga löögi, mis tähendab kindla surma. Kilbiga saab regenereeritakse kogumise power-ups.

Español: Haga clic con el ratón en su combate para iniciar la batalla. Mover la nave con el cursor del ratón y pulse la tecla izquierda del ratón para disparar impulso mortal hacia los extranjeros por tierra. No dejes que te golpean con sus gotas de la energía. Cada vez que se han visto afectados por un escudo extranjero tu voluntad daños. El escudo no después de 3 impactos y deja el barco vulnerable a cualquier golpe que significa una muerte segura. El escudo puede ser regenerado por el poder de recogida de empresas.

Français: Choisis un combattant pour commencer la bataille. déplace ton vaisseau à l'aide de ton curseur et utilise le clique gauche pour tirer sur les aliens. Ne les laisse pas t'atteindre avec leur lâchers d'énergie. Ton bouclier sera endommagé à chaque fois qu'il essuiera un tir alien. Il disparaitra après trois impacts, laissant ainsi ton vaisseau vulnérable et te rapprochant d'une mort certaine. Le bouclier peut être régénérer à l'aide de bonus.

Italiano: Fare clic con il mouse sul vostro combattente per iniziare la battaglia. Muovere la nave con il cursore del mouse e premere il tasto sinistro del mouse per sparare i colpi mortali impulso verso gli alieni fretta. Non lasciare che ti ha colpito con le loro gocce di energia. Ogni volta che sono stati colpiti da uno straniero che lo scudo si danno. Lo scudo non dopo 3 impatti e lascia la nave vulnerabile a ogni colpo che significa morte certa. Lo scudo può essere rigenerata dal potere di raccolta-up.

Latviski: Jums ir dota supermoderna un superātra raķete, ar kuru jums jālido cauri galaktikām, neielidojot citos kosmiskajos kuģos un pārējos šķēršļos. Labs veids, kā pārbaudīt savu reakcijas ātrumu.

Magyar: Kattintás az egérrel az Ön harcos kezdeni a csatát. Mozgassa a hajó az egér kurzort és nyomja meg a bal egér gombot tűz halálos lövés impulzusa felé rohanó idegenek. Ne hagyd, hogy eltalált az energia csökken. Minden egyes alkalommal, amikor már megüt egy idegen a pajzs fog károkat. A pajzs nem 3-a után hatások és elhagyja a hajót, hogy minden rászoruló találatot, ami azt jelenti a biztos halált. A pajzs lehet regenerált gyűjtő-power-ups.

Nederlands: Klik met de muis op je vechter om te beginnen met de strijd. Verplaats het schip met de muis cursor en druk op de linker muis-toets om impuls dodelijke schoten richting het ruisen vreemdelingen. Laat hen niet je hit met hun energie druppels. Elke keer dat u zijn getroffen door een vreemdeling je schild zal beschadigen. Het schild niet na 3 effecten en verlaat het schip kwetsbaar voor elke treffer die een zekere dood betekent. Het schild kan worden geregenereerd door inzameling power-ups.

Norsk: Klikk med musen på jagerfly for å starte kampen. Flytt skipet med musepekeren og trykke venstre musetast å skyte dødelige impuls skudd mot den brusende romvesener. Ikke la dem treffe deg med sin energi dråper. Hver gang du har blitt truffet av en fremmed skjoldet ditt vil ta skade. Skjoldet svikter etter 3 virkninger og forlater skipet sårbare for eventuelle hit som betyr den visse død. Skjoldet kan regenereres etter samling power-ups.

Po-russki: Proletajte na svoej navoro4ennoj rakete, minuja vse prepjatstvija i vstre4nie kosmi4eskie korabli. U vas dolzhna bitj horo6aja skorostj reakcii, 4tobi projti etu igru.

Polski: Kliknij kursorem, by rozpocząć bitwę. Poruszaj statkiem za pomocą kursora myszki i naciśnij lewy klawisz myszki, by strzelać impulsywnie do biegnących kosmitów. Nie pozwól im uderzyć Cię za pomocą pocisków odbierających moc. Za każdym razem, kiedy zostaniesz trafiony przez kosmitę, Twoja tarcza zostanie uszkodzona. Tarcza przestanie działać po 3 uderzeniach wrogiej siły i nie będzie więcej chroniła statku, co oznacza, że każdy nowy atak może spowodować śmierć. Tarcza może zostać zregenerowana poprzez zbieranie bonusów podnoszących poziom energii.

Português: Clique com o mouse sobre o seu lutador para iniciar a batalha. Mova a nave com o cursor do mouse e pressione a tecla esquerda do mouse para disparar tiros impulso mortal para os aliens correndo. Não deixe que eles te bateu com gotas de sua energia. Cada vez que você tenha sido atingido por um escudo o estrangeiro terá prejuízos. O escudo falhar após 3 impactos e deixa a nave vulnerável a qualquer acerto, o que significa uma morte certa. O escudo pode ser regenerado pelo poder coleção-ups.

Română: Faceţi clic cu mouse-ul pe luptator dumneavoastră pentru a porni lupta. Mutaţi nava cu cursorul mouse-ului dvs. şi să apăsaţi tasta din stânga mouse-ul pentru a trage focuri impuls de moarte faţă de străini graba. Nu-i lasa sa te-a lovit cu picături lor de energie. De fiecare dată când au fost lovit de un scut de străin dvs. va lua daune. Scutul nu reuşeşte după 3 impactul şi frunze de nava vulnerabil la orice lovit, ceea ce înseamnă moarte sigură. Scutul poate fi regenerat prin puterea de colectare-up-uri.

Slovenčina: Kliknite myšou na váš bojovník začatie bitky. Premiestniť loď s kurzorom myši a stlačte ľavé tlačidlo myši na oheň smrtiace výstrely impulz k hukot cudzincov. Nenechajte sa trafil s ich energia klesá. Zakaždým, keď boli zasiahnutí cudzinec si štít bude mať škodu. Štít zlyhá po 3 vplyv a opustí loď citlivé na akýkoľvek pozitívny nález, čo znamená istú smrť. Štít môže byť regeneruje kolekcia power-ups.

Slovenščina: Kliknite z miško na vašem borec za začetek bitke. Move ladja z miško in pritisnite levo tipko miške na ogenj zagon smrtonosnih strelov proti rushing tujcev. Ne dovolite, da vas udaril s svojo energijo kapljic. Vsakič, ko je prizadela tujca vaš ščit bo škoda. Ščit ne po 3 vplive in zapusti ladjo občutljiva na vsakem zadetku, kar pomeni gotovo smrt. Ščit lahko regenerira z zbiranjem power-ups.

Suomi: Napsauta hiiren teidän taistelija aloittaa taistelun. Siirtää aluksen hiiren kohdistin ja paina hiiren vasenta näppäintä palo tappavia impulssi laukausta kohti hoppu ulkomaalaisia. Älä anna heidän lyön niiden energia tippaa. Joka kerta kun ovat kärsineet ulkomaalaisen oman kilven kestää vahinkoa. Shield ei sen jälkeen 3 vaikutuksia ja jättää aluksen alttiita tahansa osuma, joka merkitsee varmaa kuolemaa. Kilven voidaan uudistettu kokoelma lisävoimia.

Svenska: Klicka med musen på din kämpe att börja striden. Flytta fartyget med muspekaren och klicka på vänster musknapp för att skjuta dödligt impuls skott mot den brusande utlänningar. Låt dem inte slår dig med sin energi droppar. Varje gång du har drabbats av en utlänning din sköld kommer att ta skada. Skölden misslyckas efter 3 effekter och lämnar fartyget sårbara för alla träffar som innebär en säker död. Skölden kan regenereras genom insamling power-ups.

Türkçe: Senin boksöre fare ile tıklayın savaş başlatmak için. Fare imleci ile gemi Taşı ve sol fare acele yabancılara yönelik ölümcül dürtü çekim yangına tuşuna basınız. Onların enerji damlaları size değmesine izin vermeyin. Her bir yabancı için kalkan zarar alacak isabet edilmiştir. Kalkan 3 etkileri ve sonra geminin belirli ölümü demektir herhangi bir isabet karşı savunmasız bırakır başarısız olur. Kalkan toplama power-ups tarafından rejenere olabilir.

Česky: Klikněte myší na váš bojovník zahájení bitvy. Přemístit loď s kurzorem myši a stiskněte levé tlačítko myši na oheň smrtící výstřely impuls k hukot cizinců. Nenechte se trefil s jejich energie klesá. Pokaždé, když byli zasaženi cizinec si štít bude mít škodu. Štít selže po 3 dopady a opustí loď citlivé na jakýkoliv pozitivní nález, což znamená jistou smrt. Štít může být regeneruje kolekce power-ups.

Ελληνικά: Κάντε κλικ με το ποντίκι για μαχητή σας για να ξεκινήσει η μάχη. Μετακινήσει το πλοίο με το δείκτη του ποντικιού σας και πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στη φωτιά θανάσιμα πλάνα ώθηση προς την κατεύθυνση της σπεύσει αλλοδαπών. Μην αφήσετε να σας χτυπήσει με σταγόνες ενέργειας. Κάθε φορά που έχουν πληγεί από έναν αλλοδαπό ασπίδα σας θα λάβει ζημιές. Η ασπίδα αποτυγχάνει μετά τις 3 επιπτώσεις και αφήνει το πλοίο ευάλωτοι σε κάθε χτύπημα που σημαίνει βέβαιο θάνατο. Η ασπίδα μπορεί να αναγεννηθεί από την εξουσία συλλογής-ups.

Български: Кликнете с мишката върху вашия боец, за да започнете битка. Преместване на кораба с курсора на мишката и натиснете левия ключът към огъня смъртоносни изстрела импулс към напора чужденци. Не можете да ги удари с енергията си капки. Всеки път, когато са били ударени от чужд гражданин, си щит ще се повреди. Щитът не успее след 3 въздействие и оставя на кораба уязвими към всички удари, което означава сигурна смърт. Щитът могат да се възпроизвеждат по колекция електрически прозорци.

Русский: Пролетайте на своей навороченной ракете, минуя все препятствия и встречные космические корабли. У вас должна быть хорошая скорость реакции, чтобы пройти эту игру.

Українська: Клацніть мишею на винищувачі, щоб розпочати битву. Переміщення судна з курсор миші і натиснути ліву клавішу миші ключ до смертоносним вогнем пострілів імпульс до Rushing іноземців. Не дайте їм вдарити з їх краплі енергії. Кожного разу, коли ви постраждали від іноземця щита прийме ваш збиток. Щит дає збій після 3 наслідків і залишає судно уразливим до будь-якого Hit що означає вірну смерть. Щит може відродитися шляхом збору живлення UPS.

العربية: انقر مع الماوس الخاص بك على مقاتلة لبدء المعركة. نقل السفينة مع مؤشر الماوس الخاص بك ، وضربت الماوس الأيسر مفتاح الى اطلاق عيارات نارية قاتلة الاندفاع نحو الأجانب التسرع. لا تدع لهم ضرب لكم مع قطرات من الطاقة. في كل مرة كنت قد تأثرت من جراء أجنبي بك الدرع ستستغرق الضرر. الدرع بعد فشل 3 الآثار ويترك السفينة عرضة للضرب أي مما يعني الموت المحقق. ويمكن أن تكون الدرع توليده من قبل السلطة جمع المنبثقة.

हिन्दी: अपने लड़ाकू पर माउस से क्लिक करें लड़ाई शुरू करने के लिए. अपने माउस कर्सर के साथ जहाज ले जाएँ और हिट बाईं माउस को जल्दी एलियंस की ओर घातक आवेग शॉट आग की चाबी. उन्हें आप अपनी ऊर्जा की बूंदों के साथ मत मारो. हर बार जब आप एक विदेशी अपनी ढाल से प्रभावित किया गया है क्षति होगी. ढाल नाकाम 3 प्रभावों के बाद और किसी भी हिट जो कुछ मृत्यु का अर्थ कमजोर जहाज छोड़ देता है. ढाल संग्रह सत्ता अप द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है.

中文 (简体): 与你的战斗机鼠标点击开始战斗。用鼠标移动光标船舶和击中左鼠标键大火外国人抢镜头致命的冲动。不要让他们用他们的精力下降你。每个您已被外来冲击的盾牌将破坏时间。盾失败后3影响和离开船舶受到任何打击,这意味着必死无疑。盾是可以再生的收集权力体检。

中文 (繁體): 用鼠標點擊你的戰鬥機,開始戰鬥。移動船舶與您的鼠標,然後按下鼠標左鍵防火的關鍵球致命脈衝對急於外國人。不要讓他們打你的精力下降。每次你被擊中外國人盾牌將損害。盾失敗後 3影響和離開船舶受到任何打擊,這意味著必死無疑。盾是可以再生的收集權力體檢。

日本語: あなたの戦闘機の上でマウスをクリックして戦闘を開始します。マウスのカーソルを使用して船を移動し、マウスの左急いで外国人への致命的な衝動射撃するキーを押します。彼らのエネルギーの低下とをヒットさせてください。するたびに、外国人はあなたの盾でダメージを受けるがヒットしている。シールド3の影響と後の船は、特定の死を意味する任意のヒットを受けやすいの葉は失敗します。シールドコレクションパワーアップを再生成することができます。

한국어: 귀하의 전투기를 마우스로 클릭하여 전투를 시작합니다. 마우스 커서와 함께 우주선을 이동 마우스 왼쪽을 향해 돌진 외계인 치명적인 충동을 촬영 화재 키를 누르십시오. 그들의 에너지 상품 함께 나갑시다하지 마십시오. 매번 당신은 외계인이 귀하의 방패에 의해 손상이 걸릴 것입니다 타격을 입었다. 방어막 3 충격 후 우주선이 확실한 죽음을 의미 암살에 취약해질 수 단풍이 실패합니다. 방어막 컬렉션 파워 - 업에 의해 생성하실 수있습니다.


Screenshots:
Plasmanout v2 - 1

Tags: AirplanesEXEFlashGamesShootingSimulatorsSpace

Similar Games: Last Breath: OverhelmedOrbitsEnigmata pt. 2Wizards RunDead MetalRetroshootUltranoughtOperation BlackknifeCronus XEnigmata: Stellar WarRobo BlastStarmageddonNot Your WarCraquaObliterate Everything 2Astral AllianceSpacetacular VoyageUpgrade Complete 2Super Xtreme 5 Minute ShootEmUpEnigmata