Tetrisd Game

Description: You have to avoid the deadly falling tetris shapes and stay alive as long as you can. Game will continue as long as you stay alive. The goal is to get the highest score possible. Use W A S D or arrows to move. Press K to grab and roll. Use J for wall jump.

Afrikaans: Jy het om te verhoed dat die dodelike val tetris vorms en bly lewe solank as wat jy kan. Wedstryd sal voortgaan solank as jy lewe bly. Die doel is om die hoogste telling moontlik te maak. Gebruik WASD of pyle om te beweeg. Pers K aan te gryp en roll. Gebruik J vir die muur spring.

Dansk: Du er nødt til at undgå den dødelige faldende tetris figurer og holde sig i live så længe du kan. Spillet vil fortsætte, så længe du opholder dig i live. Målet er at få den højest mulige pointtal. Brug WASD eller piletasterne til at flytte. Tryk K til at gribe fat og rulle. Brug J til væg hoppe.

Deutsch: Weiche den todbringenden herabfallenden Tetrisfiguren aus und überlebe solange wie möglich. Das Spiel läuft so lange weiter, wie dein Held am Leben ist. Erziele das bestmögliche Resultat. Bewegung mit W A S D oder den Pfeiltasten. Mit K stürzt du dich auf den Block nebenan. Mit J machst du Wandsprünge.

Eesti: Teil on vältida surmavat alla tetrise kujundid ja ellu jääda nii kaua kui võimalik. Mäng jätkub seni, kuni sa ellu jääda. Eesmärgiks on saada võimalikult suur tulemus. Kasutage WASD või nooled liikuda. Vajutage K haarata ja ratastel. Kasutage J seina hüpata.

Español: Tienes que evitar la mortal formas de Tetris cayendo y permanecer con vida tanto tiempo como pueda. Juego continuará mientras la persona permanezca con vida. El objetivo es conseguir la puntuación más alta posible. Use WASD o las flechas para moverse. Presione K para agarrar y rodar. Utilice J para saltar la pared.

Français: Vous devez éviter les mortels tombent formes de tetris et rester en vie aussi longtemps que vous le pouvez. Jeu continuera aussi longtemps que vous restez en vie. L'objectif est d'obtenir le meilleur score possible. Utilisez les touches WASD ou les flèches pour se déplacer. Appuyez sur K pour attraper et de roulir. Utilisez J pour sauter du mur.

Italiano: Si deve evitare la mortale forma di Tetris in calo e restare in vita finché è possibile. Gioco continuerà fino a quando rimanere in vita. L'obiettivo è quello di ottenere il punteggio più alto possibile. Uso WASD o le frecce per spostarsi. Premere K per afferrare and roll. J utilizzare per il salto a muro.

Latviski: Tev jāizvairās no nāvējošajām krītošajām tetris figūrām un izdzīvot cik ilgi vien iespējams. Spēle tik ilgi arī turpināsies, kamēr tavs varonis būs dzīvs. Mērķis ir sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu. Izmanto W A S D vai bultas , lai kustētos. Spied K, lai uzrāptos ar kuleni uz blakus esošā bloka. Ar J lēkā pa sienām.

Lietuvių: Turite vengti mirtinų krentančių Tetris formelių ir kuo ilgiau išlikti gyvam. Žaidimas truks tiek, kiek jūsų veikėjo gyvenimas. Tikslas - surinkti kuo daugiau taškų. WASD arba rodyklėmis judėkite, K griebia ir ritasi. J - šokinėjimas sienomis.

Magyar: El kell kerülni a halálos eső tetris formák és életben maradni, ameddig csak lehet. Játék addig folytatódik, amíg életben maradni. A cél az, hogy szerezzük be a lehető legjobb. Használja WASD vagy nyilakkal mozgatni. Nyomja meg a K-hoz megragad and roll. Használja J falra ugrik.

Nederlands: Je moet de dodelijke vallen tetris vormen te voorkomen en blijven leven zolang je kunt. Spel zal zolang je in leven te blijven voortzetten. Het doel is om de hoogste score mogelijk. Gebruik WASD of pijltjes om te bewegen. Druk op K te grijpen en rollen. Gebruik J voor wand springen.

Norsk: Du må unngå de dødelige fallende Tetris former og holde meg i live så lenge du kan. Spillet vil fortsette så lenge du holder deg i live. Målet er å få høyest mulig score. Bruk WASD eller pilene for å flytte. Trykk K for å fange og rulle. Bruk J for vegg hoppe.

Po-russki: Sosku4ilisj po tetrisu i melodii "Korobejniki"? Skoro vi pojmete, 4to ukladivatj figurki v sloi gorazdo pro64e, 4em uderzhatjsja v zhivih, dvigajasj pod padaju64imi na tebja figurami. Ispoljzuj klavi6i W, A, S, D ili strelki dlja pereme64enija i prizhkov. J - kuvirok, K - bolj6oj prizhok.

Polski: Trzeba uniknąć śmiertelnego objętych kształty tetris i pozostać przy życiu tak długo, jak to tylko możliwe. Gra będzie kontynuować tak długo, jak utrzymać się przy życiu. Celem jest, aby uzyskać jak najlepszy wynik. Użyj WASD lub strzałki, aby poruszać. Prasa K grab and rolla. Użyj J na skok ściany.

Português: Você tem que evitar a queda mortal formas tetris e permanecer vivo enquanto você pode. Jogo continuará enquanto você permanecer vivo. O objetivo é obter a maior pontuação possível. Use as setas ou WASD para se mover. Pressione K para agarrar e rolar. Use J para pular muro.

Română: Trebuie să evite mortale forme Tetris care se încadrează şi să rămână în viaţă atâta timp cât poţi. Jocul va continua atâta timp cât va rămâne în viaţă. Scopul este de a obţine cel mai mare scor posibil. Foloseste WASD sau săgeţile pentru a muta. Comunicat de presă K pentru a apuca şi roll. Utilizaţi J pentru salt de perete.

Slovenčina: Musíte sa vyhnúť smrtiacim páde tetris tvary a zostať nažive tak dlho, ako to pôjde. Hra bude pokračovať tak dlho, ako ste ostali nažive. Cieľom je dosiahnuť najvyššie možné skóre. Použite šípky, alebo WASD pohybovať. Tlačová K chytiť a nakláňať sa. Použite J steny na skok.

Slovenščina: Moraš se izognili smrtonosne spadajo Tetris oblik in ostati živ tako dolgo, kot lahko. Igra se bo nadaljevalo, dokler boste ostali živi. Cilj je dobil najvišjo možno oceno. Uporaba WASD ali puščice, da premaknete. Pritisnite K, da zgrabite in roll. Uporaba J steno za skok.

Suomi: Sinun on vältettävä tappavien kuuluvat Tetris muotoja ja pysyä hengissä niin kauan kuin voit. Peli jatkuu niin kauan kuin pysyt hengissä. Tavoitteena on saada korkeimman pisteet mahdollista. Käytä WASD tai nuolilla liikkua. Paina K napata ja roll. Käytä J seinälle hypätä.

Svenska: Du måste undvika den dödliga falla Tetris former och hålla sig vid liv så länge du kan. Spelet kommer att fortsätta så länge du överlever. Målet är att få högsta möjliga poäng. Använd WASD eller piltangenterna för att flytta. Tryck K för att greppa och rulla. Använd J för vägg hoppa.

Türkçe: Sen ve sürece canlı kalabilirler ölümcül düşen tetris şekilleri kaçınmak gerekir. Oyun sürece hayatta kalmaya devam edecektir. Hedefi en yüksek puanı mümkün elde etmektir. Kullanım WASD veya ok taşımak. Basın K kapmak ve rulo. Kullanım J duvar sıçrama.

Česky: Musíte se vyhnout smrtícím pádu tetris tvary a zůstat naživu tak dlouho, jak to půjde. Hra bude pokračovat tak dlouho, jak jste zůstali naživu. Cílem je dosáhnout nejvyšší možné skóre. Použijte šipky, nebo WASD pohybovat. Tisková K chytit a naklánět se. Použijte J stěny na skok.

Ελληνικά: Πρέπει να αποφευχθεί η θανατηφόρα σχήματα που Tetris και να μείνουν ζωντανοί όσο μπορείτε. Παιχνίδι θα συνεχιστεί για όσο διάστημα θα παραμείνουν ζωντανοί. Ο στόχος είναι να πάρει την υψηλότερη βαθμολογία δυνατό. Χρησιμοποιήστε WASD ή βέλη για να μετακινήσετε. Πατήστε Κ να αρπάξει και ρολό. Χρησιμοποιήστε J για το άλμα τοίχο.

Български: Трябва да се избегне смъртоносния попадащи форми тетрис и остана жив, докато можеш. Играта ще продължи толкова дълго, колкото да останеш жив. Целта е да получите възможно най-висок резултат. Използвайте WASD или стрелките за движение. Прес К да вземем и поименно. Използвайте J за стена скок.

Русский: Соскучились по тетрису и мелодии "Коробейники"? Скоро вы поймете, что укладывать фигурки в слои гораздо проще, чем удержаться в живых, двигаясь под падающими на тебя фигурами. Используй клавиши W, A, S, D или стрелки для перемещения и прыжков. J - кувырок, K - большой прыжок.

Українська: Ви повинні уникати смертоносного падіння форм тетріс і залишитися в живих до тих пір, як ви можете. Гра буде тривати до тих пір, поки ви залишитися в живих. Метою є отримання високої оцінки можливих. Використання WASD стрілами або перемістити. Преса K схопити-н-рол. J використання для настінного стрибок.

العربية: لديك لتجنب السقوط القاتل الأشكال تتريس والبقاء على قيد الحياة طالما يمكنك. اللعبة سوف تستمر طالما كنت البقاء على قيد الحياة. الهدف هو الحصول على أعلى درجة ممكنة. استخدام WASD أو الأسهم لنقلها. الصحافة كاف لانتزاع ولفة. استخدام ياء لقفزة الجدار.

हिन्दी: तुम घातक गिरने tetris आकार से बचने और रहने के रूप में आप तक जीवित कर सकता है. खेल जब तक तुम जीवित रहने तक जारी रहेगा. लक्ष्य के लिए सबसे अधिक संभव अंक प्राप्त है. WASD तीर का प्रयोग करें या ले जाने के लिए. प्रेस कश्मीर और हड़पने के लिए रोल. इस्तेमाल की दीवार कूद के लिए जे.

中文 (简体): 你必须避免致命的下降,保持俄罗斯方块形状只要你能活着。游戏将继续只要你活路。我们的目标是获得了最高分。 WASD或者使用箭头移动。按K来攫取和推展。使用J墙跳。

中文 (繁體): 你必須避免致命的下降俄羅斯方塊的形狀和生存的,只要你能。遊戲將繼續只要你活路。我們的目標是獲得了最高分。 WASD或者使用箭頭移動。按K來攫取和推展。使用J牆跳。

日本語: あなたとしている限り生き続けることができる致命的な下落テトリス図形を避けるためにしている。ゲームの限り生きては継続されます。目標は、最高得点可能性を得ることです。使用してWASDまたは矢印を移動します。プレスカを取得し、ロールバックします。使用して論文壁にジャンプします。

한국어: 당신과 당신만큼 살아있을 수있는 치명적인 떨어지는 테트리스 모양을 피하기 위해있다. 게임만큼 당신이 계속 살아있을 것입니다. 목표는 가능한 최고 점수를 얻는 것입니다. WASD 또는 화살표를 사용하여 이동할 수있습니다. 보도 자료 케이 잡아와 롤. 를 사용하여 일본 벽 점프했다.


Screenshots:
Tetrisd Game - 1 Tetrisd Game - 2 Tetrisd Game - 3 Tetrisd Game - 4

Tags: ActionArcadeBalanceEXEFlashGamesRecommendedStickTetrisTime

Similar Games: Color CarnageKnightmare TowerHanna in ChoppaBullet LABSoap BubbleTetrollapse light99 Bricks The LegendVertical Drop HeroesTigsy and the Stars99 BricksKing of HopsBullet MazeSugar RushMr Fat SnakeFlippin DeadLava ClimberGoin UpDigital Upgrade DecodedFeed the KingRagdoll Laser Dodge 2