Max Connect

Description: Your aim is to connect all connectors in all 25 levels. You must connect all squares and return back laser to the yellow starting connector. Arrow on the connector shows the direction of shoot. Use mouse to drag connector to set direction. Click on a yellow ball to start.

Afrikaans: Jou doel is om te sluit alle verbindings in al die 25 vlakke. Jy moet al die velde in verbinding bly en weer terug die laser op die geel begin connector. Pyltjie op die aansluiting toon die rigting van die lag. Gebruik die muis om aansluiting te sleep in te stel rigting. Klik op 'n geel bal te begin.

Dansk: Deres mål er at forbinde alle stik i alle 25 niveauer. Du skal forbinde alle torve og vende tilbage laser til de gule fra stikket. Pilen på stikket viser retningen af skud. Brug musen til at trække stikket at indstille retning. Klik på en gul bold til at starte.

Deutsch: Verbinde in 25 Leveln alle Anschlüsse. Verknüpfe alle Felder miteinander und bringe den Laser zurück auf den gelben Anfangspunkt. Die Pfeiltasten auf dem Connector zeigen die Schussrichtung an. Mit der Maus ziehst du die Anschlüsse, um die Richtung zu bestimmen. Drücke auf die gelben Bälle, um zu beginnen.

Eesti: Teie eesmärk on ühendada kõik pistikud on kõik 25 taset. Teil tuleb ühendada kõik väljakud ja naasta laserit kollane alustades pesa. Nool pesa näitab suunas tulistada. Kasuta hiirega lohistada pesa seada suunas. Vajuta kollane pall alustada.

Español: Su objetivo es conectar todos los conectores de los 25 niveles. Usted debe conectar todas las plazas y volver láser para el conector de partida amarillo. Flecha del conector se muestra la dirección de disparar. Utilice el ratón para arrastrar conector para establecer la dirección. Haga clic en una bola amarilla para empezar.

Français: Votre but est de raccorder tous les connecteurs dans tous les 25 niveaux. Vous devez raccorder tous les carrés et rendre l'arrière laser au connecteur jaune de départ. La flèche sur le connecteur montre la direction de pousse. Utilisez la souris pour tirer le connecteur pour mettre la direction. Cliquez sur une boule jaune pour commencer.

Italiano: Il tuo obiettivo è quello di collegare tutti i connettori in tutti e 25 i livelli. È necessario collegare tutte le piazze e tornare laser per il connettore giallo di partenza. Freccia sul connettore indica la direzione del tiro. Usa il mouse per trascinare il connettore per impostare la direzione. Fare clic su una palla gialla per iniziare.

Latviski: Tavs mērķis ir savienot visus savienotājus 25 līmeņos. Tev jāsasaista visas lodes un jāatgriež lāzerstars atpakaļ dzeltenajā sākumpunktā. Bultiņa uz bumbas norāda šaviena virzienu. Izmanto peli, lai pagrozītu lodi, un noteiktu virzienu. Spied uz dzeltenās bumbas, lai sāktu savienojumu.

Lietuvių: Jūsų užduotis šiame galvosūkio stiliaus žaidime yra sujungti visus jungiklius 25-iuose lygiuose. Privalote sujungti visus jungiklius ir tada grįžti į pradžią. Pradžios jungiklis yra visada geltonas. Kiekvienas jungiklis pažymėtas rodykle, kuri nurodo, į kurią pusę jungti. Mėlyni jungikliai gali būti pasukti. Žaidimas žaidžiamas pele.

Magyar: A cél az, hogy minden csatlakozni csatlakozók mind a 25 szinten. Be kell kapcsolódni az összes négyzetet, és visszatér a sárga lézer kezdő csatlakozó. Nyíl a csatlakozót mutatja a hajtás. Használja egérrel húzza csatlakozót a megadott irány. Kattintson egy sárga labda indítását.

Nederlands: Uw doel is om verbinding te maken alle connectors in alle 25 niveaus. U moet verbinden alle pleinen en weer terug laser om de gele start connector. Pijl op de connector toont de richting van schieten. Gebruik de muis te slepen connector te stellen richting. Klik op een gele bal te starten.

Norsk: Ditt mål er å koble alle kontakter i alle 25 nivåer. Du må koble alle rutene og returnere tilbake laser til den gule starter kontakten. Pil på kontakten viser retning skyte. Bruk musen til å dra kontakt for å angi retning. Klikk på en gul ball for å starte.

Po-russki: Va6a zada4a sostoit v tom, 4tobi soedinitj vse imeju64iesja figuri odnoj liniej. Sna4ala vi vse soedinjaete, a zatem posilaete lazer k zheltomu startovomu 6aru. Igrajte pri pomo64i mi6ki. 4tobi na4atj igru, zhmite na zheltuju figuru.

Polski: Twoje celem jest połączenie wszystkich złącz we wszystkich 25 poziomów. Należy podłączyć wszystkie kwadraty i wrócić laserowy do żółtego złącza wyjścia. Strzałka na złączu pokazuje kierunek strzału. Użyj myszki, aby przeciągnąć złącze ustawić kierunek. Kliknij na żółtej kuli, aby rozpocząć.

Português: Seu objetivo é conectar todas as conexões em todos os 25 níveis. Você deve conectar todos os quadrados e retorne a laser para o conector amarelo de partida. Seta no conector mostra a direção do tiro. Use o mouse para arrastar conector para definir a direção. Clique em uma bola amarela para começar.

Română: Scopul dumneavoastră este de a conecta toate conectori, în toate cele 25 de niveluri. Trebuie să vă conectaţi toate pieţele şi a reveni înapoi cu laser la conectorul galben de plecare. Săgeată de pe conectorul arată direcţia de a trage. Foloseste mouse-ul pentru a trage conector pentru a seta direcţie. Faceţi clic pe o minge galben pentru a începe.

Slovenčina: Vaším cieľom je prepojiť všetky konektory vo všetkých 25 úrovniach. Musíte spojiť všetky štvorca a vrátiť sa späť do žltej laser od konektora. Šípka na konektore ukazuje smer nakrúcania. Použitie myši presuňte konektor pre nastavenie smeru. Kliknite na žltú guľu začať.

Slovenščina: Vaš cilj je povezati vse priključke na vseh ravneh 25. Morate povezati vse kvadratov in se vrniti nazaj v laser rumeno začetni priključek. Arrow na priključek kaže smer poganjka. Uporabite miško povlecite priključek za določeno smer. Kliknite na rumeno žogo za začetek.

Suomi: Sinun tavoitteena on yhdistää kaikki liittimet kaikissa 25 tasoilla. Sinun täytyy liittää kaikki ruudut ja palata laser on keltainen alkaa liitin. Nuoli liittimen osoittaa suuntaan ampua. Käytä hiirellä vetämällä liitin asettaa suuntaan. Klikkaa keltainen pallo aloittaa.

Svenska: Ditt mål är att ansluta alla kontakter i alla 25 nivåer. Du måste ansluta alla rutor och återgå laser till den gula start kontakten. Pilen på kontakten visar riktningen att skjuta. Använd musen för att dra kontakten för att ställa in riktning. Klicka på en gul boll för att starta.

Türkçe: Amacınız her 25 seviyeleri tüm konektörleri bağlayacak. Tüm kareler bağlamanız gerekir ve sarı başlangıç konektörüne lazer geri dönün. Arrow bağlayıcıdaki ateş yönünü gösterir. Fare yönünü ayarlamak için bağlayıcı sürükleyebilirsiniz. Sarı bir nokta tıklayın başlatın.

Česky: Vaším cílem je propojit všechny konektory ve všech 25 úrovních. Musíte spojit všechny čtverce a vrátit se zpátky do žluté laser od konektoru. Šipka na konektoru ukazuje směr natáčení. Použití myši přesuňte konektor pro nastavení směru. Klikněte na žlutou kouli začít.

Ελληνικά: Στόχος σας είναι να συνδέσει όλες τις συνδέσεις σε όλα τα επίπεδα 25. Θα πρέπει να συνδέσετε όλες τις πλατείες και να επιστρέψει πίσω λέιζερ με το κίτρινο βύσμα εκκίνησης. Βέλος στην υποδοχή δείχνει την κατεύθυνση του βλαστού. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σύρετε σύνδεση για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση. Κάντε κλικ σε ένα κίτρινο μπαλάκι για να ξεκινήσει.

Български: Вашата цел е да свърже всички съединители във всичките 25 нива. Вие трябва да се свържат всички полета и да се върнете обратно лазерни към жълтата начална конектор. Стрелката на конектора показва посоката на стрелям. Използвайте мишката, за да плъзнете конектор за да настроите посока. Кликнете върху жълтата топка да започне.

Русский: Ваша задача состоит в том, чтобы соединить все имеющиеся фигуры одной линией. Сначала вы все соединяете, а затем посылаете лазер к желтому стартовому шару. Играйте при помощи мышки. Чтобы начать игру, жмите на желтую фигуру.

Українська: Ваша мета полягає в підключенні всіх роз'ємів на всіх 25 рівнів. Ви повинні з'єднати всі квадрати і повернутися до лазерних починаючи жовтий роз'єм. Стрілка на роз'ємі показує напрямок стрільби. Використовуйте мишу, щоб перетягнути роз'єм для установки напрямку. Натисніть на жовтий шар, щоб почати.

العربية: هدفكم هو ربط جميع الروابط في جميع المستويات 25. يجب ربط جميع الساحات والعودة إلى ليزر الصفراء بدءا الرابط. السهم على الرابط يبين اتجاه تبادل لاطلاق النار. استخدام الماوس لسحب موصل لتحديد الاتجاه. انقر على الكرة الصفراء لبدء.

हिन्दी: अपने उद्देश्य के लिए सभी 25 स्तरों में सभी connectors कनेक्ट है. आप सभी वर्गों को जोड़ने और वापस पीले शुरू संबंधक लौटने लेजर चाहिए. संबंधक पर एरो की शूटिंग के दिशा दिखाता है. माउस का प्रयोग करें संबंधक खींचें करने के लिए दिशा सेट. एक पीले रंग की गेंद पर क्लिक करें शुरू करने के लिए.

中文 (简体): 你的目标是连接所有25个级别的所有连接器。您必须连接所有的广场和重归激光黄色开始连接器。在连接器上的箭头显示拍摄的方向。使用鼠标拖动连接器设定方向。关于黄球点击开始。

中文 (繁體): 你的目標是連接所有連接器,所有25個級別。您必須連接所有的廣場和重歸激光黃色開始連接器。箭在連接器上顯示的方向射擊。使用鼠標拖動連接器設定方向。點擊黃球開始。

日本語: あなたの目標は、すべての25のレベル内のすべてのコネクタを接続することです。すべてのマスに接続する必要がありますと、黄色の開始のコネクタにレーザー戻ります。矢印は、コネクタ上での撮影の方向を示しています。使用してマウスの方向を設定するコネクタをドラッグします。黄色のボールをクリックして起動します。

한국어: 귀하의 목표는 모든 25 레벨에있는 모든 커넥터를 연결하는 것입니다. 모든 사각형을 연결해야합니다 노란색 커넥터에 레이저를 시작으로 돌아가. 화살표 커넥터에 촬영의 방향을 보여줍니다. 마우스를 사용하여 방향을 설정하는 커넥터를 끕니다. 노란색 볼이를 클릭하여 시작합니다.


Screenshots:
Max Connect - 1 Max Connect - 2 Max Connect - 3 Max Connect - 4

Tags: ActionArcadeEXEFlashGamesLinesLogicalPuzzleSci-FiSpace

Similar Games: Chain reactionSky GardenNinja PainterAtomic PuzzleA Bonte ChristmasXraveBlast MasterMr. dangerPrizma Puzzle ChallengesPrizma PuzzleBridge CraftA Maze 'n MathHepexFantastic ContraptionThe Life ArkPicross QuestPrizma Puzzle pt. 2Ring pass notSide Effect gameMax Connect 2