Rock The Hall

Description: Your task is to run your own club. Select a band to perform at your club. As the show goes on, make sure all the areas are running. Hire new employees or upgrade areas in The Hall in the upgrade screen. During shows use mouse to drag and drop employees to areas.

Afrikaans: Jou taak is om jou eie klub. Kies 'n band te voer op jou klub. As die show gaan aan, maak seker dat al die gebiede wat nog aktief is. Hire nuwe werknemers of opgradeer gebiede in die saal in die opgradering skerm. Tydens shows gebruik die muis te sleep en werknemers vervolg te huur.

Dansk: Din opgave er at køre din egen klub. Vælg et band til at optræde i din klub. Da showet går videre, skal du sørge for alle de områder, der kører. Ansætte nye medarbejdere eller opgradere områder i hallen i opgraderingen skærmen. Under viser bruge musen til at trække og slippe medarbejdere til områder.

Deutsch: Leite deinen eigenen Club. Wähle eine Gruppe aus, die bei dir auftreten soll. Achte darauf, daß überall gearbeitet wird, wenn die Show beginnt. Stelle neue Arbeiter ein, und optimiere Bereiche im Club, indem du die Verbesserungsmöglichkeiten auf dem Bildschirm nutzt. Während der Show kannst du deine Angestellten mit der Maus auf die erforderlichen Arbeitsplätze verteilen.

Eesti: Sinu ülesandeks on näidata oma klubi. Valige bänd esinema klubi. Nagu näitavad Seejärel veenduge, et kõik valdkonnad on töökorras. Palgata uusi töötajaid või uuendada valdkondades Hall uuendada ekraanil. Ajal näitab kasutada hiirt lohistada töötajatele piirkondades.

Español: Su tarea es ejecutar su propio club. Seleccione una banda para tocar en su club. Como la fiesta continúa, asegúrese de que todas las áreas se están ejecutando. Contratar a nuevos empleados o mejorar las áreas en el Salón de la pantalla de actualización. Durante la muestra el uso del ratón para arrastrar y soltar los empleados a las zonas.

Français: Votre tâche est de diriger votre propre club. Choisissez une bande pour jouer dans votre club. Comme le spectacle continue, assurez-vous que toutes les régions courent. Engagez de nouveaux employés ou modernisez des régions dans le Hall sur l'écran de montée. Pendant les spectacles utilisent la souris pour tirer et laisser tomber des employés aux régions.

Italiano: Il vostro compito è quello di eseguire il proprio club. Selezionare una banda per eseguire al vostro club. Come lo spettacolo va avanti, assicurarsi che tutti i settori sono in esecuzione. Noleggio di nuovi dipendenti o aggiornare le aree nella Hall nella schermata di aggiornamento. Durante la mostra l'uso del mouse per trascinare e rilasciare i dipendenti a zone.

Latviski: Tavs uzdevums ir vadīt pašam savu klubu. Izvēlies grupu, kura uzstāsies Tavā iestādē. Kad šovs būs sācies, seko līdz, lai visas vietas strādātu. Noalgo jaunus darbiniekus vai uzlabo vietas klubā, izmantojot uzlabojumu ekrānu. Šovu laikā izmanto peli, lai novietotu darbiniekus vajadzīgajos apgabalos.

Lietuvių: Jums reikės valdyti savo klubą. Pasirinkite grupę, kuri koncertuotų jūsų klube. Kai šou tęsiasi, įsitikinkite kad visos vietos veikia. Pasisamdykite naujų darbuotojų arba tobulinkite zonas. Žaidimas valdomas pele.

Magyar: Az Ön feladata, hogy futtassa a saját klub. Válasszuk ki a bandát, hogy végre az Ön klubban. Ahogy a show megy, ellenőrizze, hogy valamennyi területen futnak. Bérlete új alkalmazottak vagy upgrade területeken a teremben a frissítési képernyő. Egér használata közben azt mutatja, hogy fogd és vidd alkalmazottak területeken.

Nederlands: Uw taak is het uitvoeren van je eigen club. Selecteer een band op te treden op uw club. Naarmate de show vordert, zorg ervoor dat alle gebieden worden uitgevoerd. Huur nieuwe medewerkers of gebieden upgrade in De Zaal in de upgrade-scherm. Tijdens het gebruik muis blijkt te slepen en werknemers neerzetten gebieden.

Norsk: Din oppgave er å kjøre din egen klubb. Velg et band til å opptre på klubben. Som showet går av, gjør at alle områdene kjører. Ansette nye arbeidstakere eller oppgradere områdene i The Hall i oppgraderingen skjermen. Under viser bruker musen til å dra og slippe ansatte områder.

Po-russki: Vi - vladelec no4nogo kluba i bolj6e vsego me4taete o tom, 4tobi ego raskrutitj. Dlja etogo vam nuzhno zakazivatj muziku, vovremja 4initj isportiv6ujusja provodku i davatj vernie ukazanija svoim rabotnikam. Klikajte na rabotnika, 4tobi pereta64itj ego v zonu, gde nuzhna ego pomo64j. Kogda sili zakan4ivajutsja, davajte pod4inennim energeti4eskij napitok.

Polski: Twoim celem jest prowadzenie własnego klubu. Wybierz zespoły które w nim zagrają, zadbaj by klub się rozwijał. Zatrudniaj nowych pracowników i ulepszaj pomieszczenia na ekranie ulepszeń. Podczas koncertu jeśli potrzebujesz pracownika w konkretnym miejscu, przeciągnij i upuść myszką go na dany obszar.

Português: Sua tarefa é executar o seu próprio clube. Selecione uma banda para actuar no seu clube. Como o show continua, certifique-se de todas as áreas estão em execução. Contratar novos funcionários ou atualizar áreas no Hall na tela de atualização. Durante a mostra o uso do mouse para arrastar e soltar os empregados para as áreas.

Română: Sarcina ta este să rulaţi clubul tau. Selectaţi o bandă pentru a efectua, la club. După cum arată continua, asiguraţi-vă că toate domeniile se execută. Închirierea angajaţi noi sau de upgrade zonele în Hall în ecranul de upgrade-ul. În timpul arată folosi mouse-ul pentru drag and drop angajaţilor să zone.

Slovenčina: Vašou úlohou je spustiť svoj vlastný klub. Vyberte kapela vystupovať na vášho klubu. Ako show pokračuje, skontrolujte, či všetky plochy sú v prevádzke. Náboru nových zamestnancov alebo upgrade oblastí v sále na upgrade obrazovke. Počas ukazuje použitie myši preťahovať zamestnanca oblastí.

Slovenščina: Vaša naloga je, da vodi svoj klub. Izberite pasu za opravljanje v vaš klub. Ker gre za show, poskrbite, da vsa področja, ki se izvajajo. Najem novi zaposleni ali nadgradnjo območja v dvorani v nadgradnjo zaslonu. Med uporabo miške kaže, da povlečete in spustite na področja, zaposleni.

Suomi: Sinun tehtävänä on ajaa oman klubin. Valitse bändi esiintymään klubisi. Kuten Show jatkuu, varmista, että kaikki alueet ovat käynnissä. Palkata uusia työntekijöitä tai päivittää alueilla Hall päivityksen näytössä. Aikana osoittaa käyttää hiirellä vetämällä työntekijöiden alueille.

Svenska: Din uppgift är att köra din egen klubb. Välj ett band att prestera på din klubb. Eftersom showen fortsätter, kontrollera att alla områden är igång. Anställer nya medarbetare eller uppgradering områden i Hall i uppgraderingen skärmen. Under visar använda musen för att dra och släppa anställda områden.

Türkçe: Size düşen, kendi kulüp çalıştırmak. Sizin kulüpte seçin bir grup yapmak. Olarak göstermek goes on, emin tüm alanlarda çalışan olun. Yeni çalışanlar kiralaması veya Salonu'nda yükseltme ekranında alanlarda yükseltin. Sırasında gösterir sürüklemek için alanlarda çalışanların açılan fare kullanın.

Česky: Vaším úkolem je spustit svůj vlastní klub. Vyberte kapela vystupovat na vašeho klubu. Jak show pokračuje, zkontrolujte, zda všechny plochy jsou v provozu. Náboru nových zaměstnanců nebo upgrade oblastí v sále na upgrade obrazovce. Během ukazuje použití myši přetahovat zaměstnance oblastí.

Ελληνικά: Ο στόχος σας είναι να λειτουργούν τα δικά σας club. Επιλέξτε μια μπάντα να εκτελέσει στο club σας. Όπως φάνηκε από την συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι όλες οι περιοχές που εκτελούνται. Προσλαμβάνουν νέους υπαλλήλους ή αναβάθμιση των περιοχών στην Αίθουσα στην αναβάθμιση οθόνη. Κατά τη διάρκεια δείχνει τη χρήση του ποντικιού με drag and drop των εργαζομένων σε περιοχές.

Български: Вашата задача е да стартирате свой собствен клуб. Изберете група за извършване на вашия клуб. Тъй като шоуто продължава, се уверете, че всички области, се изпълняват. Наемане на нови служители или надстройка области, в залата в ъпгрейд на екрана. По време показва, използвайте мишката, за да влачите и пускате на служителите да области.

Русский: Вы - владелец ночного клуба и больше всего мечтаете о том, чтобы его раскрутить. Для этого вам нужно заказывать музыку, вовремя чинить испортившуюся проводку и давать верные указания своим работникам. Кликайте на работника, чтобы перетащить его в зону, где нужна его помощь. Когда силы заканчиваются, давайте подчиненным энергетический напиток.

Українська: Ваше завдання запустити свій власний клуб. Виберіть групу, щоб виступати на ваш клуб. Як показують далі, переконайтеся, що всі сфери управління. Наймати нових працівників або модернізувати райони в холі оновлення екрану. У показує, використовувати мишу, щоб перетягнути співробітників в райони.

العربية: مهمتك هي لتشغيل النادي الخاصة. حدد لأداء الفرقة الخاصة بك في النادي. كما تبين ويمضي ، تأكد من ان كافة المناطق هي قيد التشغيل. تعيين موظفين جدد أو ترقية المناطق في قاعة في شاشة الترقية. يظهر خلال استخدام الفأرة لسحب وإسقاط لموظفي المناطق.

हिन्दी: अपने काम को अपने क्लब चला रहे हैं. चुनें आपके क्लब में एक प्रदर्शन बैंड. के रूप में दिखाने पर बना जाता है, सुनिश्चित करें कि सभी क्षेत्रों में चल रहे हैं. नए कर्मचारियों किराया या हॉल में उन्नयन स्क्रीन क्षेत्रों में उन्नयन. शो के दौरान माउस का प्रयोग कर खींचें और क्षेत्रों में कर्मचारियों को छोड़.

中文 (简体): 你的任务就是经营自己的俱乐部。选择一个俱乐部带你来执行。随着节目的推移,确保所有的领域都在运行。雇用新员工或升级霍尔在屏幕方面的升级。在演出中使用鼠标拖放员工的地区。

中文 (繁體): 你的任務就是經營自己的俱樂部。選擇一個樂隊演出的俱樂部。隨著節目的推移,確保所有的領域都在運行。僱用新員工或升級區在大會堂的升級屏幕。在演出中使用鼠標拖放員工的地區。

日本語: あなたの仕事は自分のクラブを運営することです。あなたのクラブを選択してバンドを実行します。として表示されれば、必ずすべての領域を実行してください。新しい従業員の雇用やホールでは、アップグレード画面内の領域にアップグレード。中に示してドラッグすると地域への従業員のドロップのマウスを使用します。

한국어: 당신의 임무는 자신의 클럽을 운영하는 것입니다. 귀하의 클럽에서 밴드를 선택을 수행합니다. 마찬가지로 공연에 간다, 모든 영역을 실행합니다. 신규 채용 또는 홀에서 업그레 이드 화면에서 영역을 업그레이 드합니다. 동안 보여줍니다 드래그하고 드롭 다운 영역에 직원들이 마우스를 사용합니다.


Screenshots:
Rock The Hall - 1

Tags: ActionEXEFlashGamesMusicRecommendedSimulatorsStrategiesTacticsTimeWaitressWork

Similar Games: Gone To The DogsSushi barPizza King 2Tinysasters 2Ashtons Family ResortRecordshop TycoonJanes Hotel Family HeroPenguin Dinner pt. 2Mommas DinerHotel ManagementPenguin dinerAnimal RacewayAmuse ParkBurger bustleZoo BuilderGoodGame DiscoDa clubBeach treat delivery