World Reaction

Description: You have to test your reaction time in many aspects - World, Light, Sound, Precis, Mental, Speed. You can compare your results against all the world in real-time. Try to get in high score tables and be proud of yourself. Use Your mouse to control game, but read every instruction before test.

Afrikaans: Jy het die toets van jou reaksie op keer in baie aspekte - Wêreld, lig, klank, Precis, Geestesgesondheid, Spoed. Jy kan jou uitslae teen die hele wêreld in reële tyd te vergelyk. Probeer om met 'n hoë telling tafels en wees trots op jouself. Gebruik jou muis om beheer spel, maar lees elke instruksie voordat toets.

Dansk: Du er nødt til at teste din reaktionstid i mange aspekter - World, lys, lyd, Precis, Mental, Speed. Du kan sammenligne dine resultater over hele verden i real-tid. Prøv at komme i høj score tabeller og være stolt af dig selv. Brug musen til at styre spillet, men læs enhver instruktion før prøven.

Deutsch: Überprüfe in verschiedenen Situationen deine Reaktionszeit. Es gibt verschiedene Disziplinen: Allgemein, Licht, Sound, Präzision, Mental und Geschwindigkeit. Du kannst die ganze Zeit deine Ergebnisse mit anderen Spielern auf der Welt vergleichen. Versuche, auf die Liste mit den besten Resultaten zu kommen und sei stolz auf dich. Spielführung mit der Maus. Lies aber vor jedem Test, was du genau machen sollst.

Eesti: Sul on testida oma reaktsiooni ajal mitmes aspektis - maailm, valguse, heli, referaat, vaimsele, kiirus. Võite võrrelda oma tulemusi vastu kogu maailma reaalajas. Proovige Võta edetabelitega ja uhked olla ise. Hiirega juhtida mängu, kuid lugeda iga juhise enne katset.

Español: Usted tiene que probar su tiempo de reacción en muchos aspectos - World, luz, sonido, Précis, mental, de velocidad. Usted puede comparar los resultados contra todo el mundo en tiempo real. Trate de obtener alta puntuación en las tablas y estar orgulloso de ti mismo. Utilice su ratón para controlar el juego, pero lea todas las instrucciones antes de la prueba.

Français: Vous devez évaluer votre temps de réaction dans beaucoup d'aspects - le Monde, la Lumière, le Son, le Résumé, Mental, la Vitesse. Vous pouvez comparer vos résultats contre tout le monde dans le temps réel. Essayez d'arriver dans de hautes tables de score et être fiers de vous. Utilisez Votre souris pour contrôler le jeu, mais lire chaque instruction avant l'épreuve.

Italiano: Dovrai mettere alla prova il vostro tempo di reazione, per molti aspetti - World, luce, suono, Précis, mentale, Speed. È possibile confrontare i risultati ottenuti contro tutto il mondo in tempo reale. Provate a entrare in tabelle di punteggio elevato ed essere fieri di voi stessi. Usate il mouse per il controllo del gioco, ma leggere tutte le istruzioni prima della prova.

Latviski: Tev jāpārbauda savs reakcijas laiks dažādos veidos - Vispārīgi, Skaņas, Precizitātes, Mentālais, Gaismas un Ātruma. Vari salīdzināt savus rezultātus ar citiem spēlētājiem pa visu pasauli reālā laikā. Centies tikt labāko rezultātu tabulās un lepoties ar sevi. Izmanto peli vadībai, bet izlasi pirms katra testa, kas īsti ir jādara.

Lietuvių: Šis žaidimas yra paremtas vien tik jūsų reakcija. Galite išbandyti savo reagavimą keletu būdų, šviesos ir garso stimulais. Galite varžytis pasaulinėse rekordų lentelėse.

Magyar: Önnek van-hoz teszt a reakció idő, számos tekintetben - World, fény, hang, rövid kivonat, értelmi, Speed. Össze lehet hasonlítani az eredményeket ellen az egész világ valós időben. Próbálj magas pontszám asztalok és büszke lehet magára. Az egérrel ellenőrzés játékot, de olvassa el minden utasítást, mielőtt tesztet.

Nederlands: U hebt voor het testen van uw reactie tijd in veel aspecten - World, licht, geluid, Precis, Mental, Snelheid. U kunt uw resultaten vergelijken tegen de hele wereld in real-time. Probeer in hoge score tabellen en trots zijn op jezelf. Gebruik je muis om controle spel, maar lees elke instructie vóór test.

Norsk: Du må teste din reaksjon gang på mange aspekter - Verden, lys, lyd, precis, Mental, Fart. Du kan sammenligne dine resultater mot hele verden i sanntid. Prøv å komme i høy score tabeller og være stolt av deg selv. Bruk musen til å styre spillet, men leser alle instruksjon før testen.

Po-russki: Horo6aja igru6ka dlja proverki skorosti svoej reakcii na zvuk, svet i drugie parametri. Vi mozhete sravnitj svoi rezuljtati s rezuljtatami drugih onlajn-igrokov. Prezhde, 4em igratj, pro4tite instrukciju.

Polski: Sprawdź swój czas reakcji w wielu przypadkach- świata, światła, dźwięku i innych. Możesz porównać swoje wyniki z resztą ludzi, zdobądź więc najwyższy wynik i udowodnij że jesteś najlepszy :) Użyj myszki by sterować w grze, uważnie czytaj instrukcje przed testami.

Português: Você tem que testar o seu tempo de reação em muitos aspectos - Mundo Speed, luz, som, Precis, Mental. Você pode comparar seus resultados contra todo o mundo em tempo real. Tente chegar em tabelas de pontuação elevada e ter orgulho de si mesmo. Use o mouse para controlar o jogo, mas leia todas as instruções antes do ensaio.

Română: Ai pentru a testa timpul de reacţie în multe aspecte - Lume Speed, lumină, sunet, Precis, psihice,. Puteţi compara rezultatele dumneavoastră împotriva tuturor lume, în timp real. Încercaţi să intraţi în tabelele de scor mare şi trebuie să fie mândru de tine. Foloseste mouse-ul pentru a controla jocul, dar citit fiecare instrucţiune înainte de testare.

Slovenčina: Musíte vyskúšať svoje reakcie v mnohých aspektoch - World, svetlá, zvuk, Precis, psychické, Speed. Môžete porovnať svoje výsledky proti celému svetu v real-time. Snažte sa dostať do vysoké skóre tabuliek a byť na seba hrdý. Pomocou myši ovládanie hry, ale čítať všetky inštrukcie pred skúškou.

Slovenščina: Moraš test vaš reakcijski čas v mnogih pogledih - World, Light, Sound, Kratek, duševno, Speed. Lahko primerjate svoje rezultate v boju proti vsem svetu v realnem času. Poskusite priti v velikih tabelah točk in biti ponosni nase. Z miško za nadzor nad igro, vendar pa preberite navodila, preden vsak test.

Suomi: Sinun Testaa reaktio aika monessa - Maailma, valoa, ääntä, Precis, Mental, Speed. Voit verrata tuloksia vastaan kaikki maailman reaaliajassa. Yritä saada korkean pisteet taulukoita ja olla ylpeä itsestäsi. Käytä hiirtä ohjata peli, mutta lukea kaikki ohjeet ennen testiä.

Svenska: Du måste testa din reaktion tid i många avseenden - World, ljus, ljud, Precis, Mental, Speed. Du kan jämföra ditt resultat mot hela världen i realtid. Försök att få höga poäng tabeller och vara stolt över dig själv. Använd musen för att kontrollera spelet, men läser alla instruktioner före prov.

Türkçe: Birçok açıdan sizin reaksiyon zamanı test var - Dünya, Işık, Ses, Precis, Ruhsal, Hız. Gerçek zamanlı olarak tüm dünyaya karşı sonuçları karşılaştırabilirsiniz. Yüksek puanı tablolarda almak ve kendi gurur deneyin. Fare oyunu kontrol etmek için kullanın, ancak test öncesi her talimat okuyun.

Česky: Musíte vyzkoušet své reakce v mnoha aspektech - World, světla, zvuk, Precis, psychické, Speed. Můžete porovnat své výsledky proti celému světu v real-time. Snažte se dostat do vysoké skóre tabulek a být na sebe hrdý. Pomocí myši ovládání hry, ale číst všechny instrukce před zkouškou.

Ελληνικά: Πρέπει να δοκιμάσετε χρόνο αντίδρασης σας σε πολλές πτυχές - World, φως, ήχο, precis, ψυχική, Speed. Μπορείτε να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Προσπαθήστε να έρθετε σε υψηλή πίνακες φιλοξενούμενων και να είναι υπερήφανοι για τον εαυτό σας. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά διαβάστε κάθε εντολή πριν από τη δοκιμή.

Български: Вие трябва да тествате вашия времето за реакция в много аспекти - World, светлина, звук, Прециз, умствено, скорост. Можете да сравните резултатите си от целия свят в реално време. Опитайте се да получите във високи маси резултат и да се гордее със себе си. Използвайте мишката, за да контролира играта, но чета всеки инструкции преди теста.

Русский: Хорошая игрушка для проверки скорости своей реакции на звук, свет и другие параметры. Вы можете сравнить свои результаты с результатами других онлайн-игроков. Прежде, чем играть, прочтите инструкцию.

Українська: Ви повинні протестувати реакцію в багатьох аспектах - світ, світло, звук, Precis, розумового, Speed. Ви можете порівняти свої результати з всьому світу в режимі реального часу. Спробуйте увійти в таблиці рекордів і пишатися себе. Використовуйте мишу для управління грою, але читати всі інструкції перед випробуванням.

العربية: لديك لاختبار رد فعل الزمن في كثير من الجوانب -- العالمي ، الضوء والصوت ، الملخص ، النفسية ، والسرعة. هل يمكن المقارنة بين النتائج الخاصة بك ضد جميع دول العالم في الوقت الحقيقي. في محاولة للحصول على علامات عالية في الجداول وأن تفخر بنفسك. استخدام الماوس الخاص بك للسيطرة على المباراة ، ولكن قراءة التعليمات قبل كل اختبار.

हिन्दी: आप कई पहलुओं में अपनी प्रतिक्रिया समय परीक्षण है - विश्व, लाइट, साउंड, संक्षिप्त, मानसिक, स्पीड. तुम सब दुनिया के खिलाफ अपनी वास्तविक समय में परिणाम की तुलना कर सकते हैं. उच्च अंक तालिकाओं में प्रयास करें और अपने आप पर गर्व है. अपने माउस का प्रयोग खेल नियंत्रित करने के लिए, लेकिन परीक्षण से पहले हर अनुदेश पढ़ें.

中文 (简体): 你必须测试在许多方面反应时间-世界,光,声,简记,心理,速度。您可以比较实时您对世界上所有的结果。尝试获得高评分表,并成为自己的骄傲。使用鼠标来控制游戏,但测试前仔细阅读每个指令。

中文 (繁體): 你要測試自己的反應時間在許多方面-世界,光,聲,簡記,心理,速度。你可以比較結果對世界上所有的實時。嘗試獲得高評分表和自豪自己。使用鼠標來控制比賽,但每個指令之前閱讀測試。

日本語: 現在多くの面でお客様の反応時間をテストする必要があります-世界、光、音、こうがい、精神、スピード。また、リアルタイムで全世界と照らし合わせて結果を比較することができます。ハイスコアテーブルを取得し、自分を誇りに思ってみてください。マウスゲームをコントロールし、使用しますが、試験前にすべての命令をお読みください。

한국어: 당신은 여러 측면에서 귀하의 반응 시간을 테스트해야 - 세계, 라이트, 사운드, 필기, 정신적, 속도. 진짜 시간에있는 모든 세계에 대한 결과를 비교할 수있습니다. 높은 점수를 테이블에 들어갈 자신이 자랑 스러울보십시오. 귀하의 마우스를 게임 제어를 사용하지만, 테스트를하기 전에 모든 지침을 읽어보십시오.


Screenshots:
World Reaction - 1 World Reaction - 2 World Reaction - 3 World Reaction - 4

Tags: ActionArcadeEXEFlashGamesMultiplayerRecommendedTime

Similar Games: Trafficator 2Traffic TroubleApple ShooterEasy JoeRoadKill RevengeEasy Joe 2Memoir Text AdventureRektagonTraffic MadnessDraw My Thing GameGreen Archer 2Multitask 2Hardest Game EverMe And The Key 2Madness reaction timeThe Timewaster UltraHit The Road part 2Goodgame MafiaApple Shooting ChampTrafficator