I Love Traffic

Description: Send all cars from all directions through the intersection! Guide speeding cars through increasingly busy intersections and avoid crashes. Get the required number through each level to get to the next one! Levels get harder, traffic gets fuller - get ready for some major gridlock! Use Mouse to control lights.

Afrikaans: Stuur alle motors uit alle rigtings deur middel van die kruising! Gids bespoediging motors deur steeds besig om kruisings en vermy crashes. Kry die vereiste getal deur middel van elke vlak te kry om die volgende een! Vlakke kry moeiliker, verkeer raak voller - maak jou klaar vir 'n paar groot gridlock! Gebruik die muis te beheer liggies.

Dansk: Send alle biler fra alle retninger gennem krydset! Guide hurtigere biler gennem stadig mere travlt med kryds og undgå nedbrud. Få det nødvendige antal gennem hvert niveau for at komme til den næste! Niveauer sværere og sværere, trafik bliver bedre - at blive klar til nogle store gridlock! Brug musen til at styre lys.

Deutsch: Schicke Autos aus allen Richtungen über die Kreuzung. Steuere schnelle Wagen vorsichtig durch die verstopfte Kreuzung und vermeide Kollisionen. Du musst eine bestimmte Anzahl Wagen durchlassen, um ins nächste Level zu kommen. Die Level werden immer schwerer, der Verkehr mehr – stell dich auf Stau ein! Mit der Maus kontrollierst du die Ampeln.

Eesti: Saada kõik autode kõigis suundades kuni ristumiseni! Juhend kiirendada autode abil järjest kinni ristmikke ja vältida õnnetusi. Võta vajalik arv kaudu igal tasandil, et saada järgmise juurde! Tase saada raskem, liiklus muutub paremini - saan valmis mõned suured ummikust! Kasuta hiirt, et tuled.

Español: Enviar todos los coches de todas las direcciones a través de la intersección! Guía de los coches a toda velocidad en las intersecciones cada vez más ocupada y evitar accidentes. Obtener el número necesario a través de cada nivel para llegar a la próxima! Los niveles se hacen más difíciles, el tráfico se va llenando - prepárate para los grandes atascos! Utilice el ratón para controlar las luces.

Français: Envoyez toutes les voitures de toutes les directions à l'intersection! Le guide accélérant des voitures par les intersections de plus en plus occupées et évite des accidents. Recevez le nombre voulu par chaque niveau pour arriver au suivant! Les niveaux deviennent plus durs, la circulation arrive fuller - se préparent à un embouteillage important! Utilisez la Souris pour contrôler des lumières.

Italiano: Inviare tutte le vetture da tutte le direzioni attraverso l'incrocio! Guida auto a tutta velocità attraverso incroci sempre più fitta e di evitare le collisioni. Prendi il numero richiesto per ogni livello per arrivare alla prossima! I livelli diventano sempre più difficili, il traffico diventa più completa - Tenetevi pronti per la situazione di stallo grandi! L'uso del mouse per controllare le luci.

Latviski: Sūti visas mašīnas no visiem virzieniem cauri krustojumiem! Vadi ātrās mašīnas caur pieaugoši noslogotajiem krustojumiem uzmanīgāk un izvairies no sadrusmēm. Sasniedz vajadzīgo izlaisto mašīnu ciparu, lai tiktu nākamajā līmenī! Līmeņi paliek grūtāki, plūsmas pilnākas - sagatavojies vietējam sastrēgumam! Izmanto peli, lai kontrolētu gaismas.

Magyar: Küldje el az összes autó minden irányból át a kereszteződés! Guide gyorshajtás autók révén egyre forgalmas csomópontok, és ütközések elkerülését. Szerezd meg a szükséges számú keresztül minden szinten, hogy eljussunk a következõt! Szintek megszerzése nehezebb, teltebb lesz a forgalom - készülj fel néhány nagy körbetartozás! Egeres ellenőrző lámpák.

Nederlands: Stuur alle auto's uit alle richtingen via de kruising! Gids snellere auto's door steeds drukke kruispunten en crashes te voorkomen. Haal het vereiste aantal door elk level om naar de volgende! Niveaus moeilijker te krijgen, het verkeer wordt voller - klaar te zijn voor een aantal belangrijke patstelling! Gebruik muis te lichten controle.

Norsk: Send alle biler fra alle retninger ut i krysset! Guide fartsovertredelse biler gjennom stadig mer opptatt kryss og unngå krasj. Få det nødvendige antall gjennom hvert nivå for å komme til neste! Levels bli hardere, trafikk blir fullere - gjør deg klar for noen store Gridlock! Bruk musen for å styre lys.

Po-russki: Propustite opredelennoe koli4estvo ma6in 4erez dorozhnij zator. 4tobi dobratjsja do sleduju64ego urovnja, ne zadenjte ni odnu ma6inu, kotoraja dvizhetsja po glavnoj doroge. S kazhdim novim urovnem probka na doroge uveli4ivaetsja. Upravlenie svetoforom pri pomo64i mi6ki.

Polski: Wyślij wszystkie samochody ze wszystkich kierunkach przez skrzyżowanie! Przewodnicy pędzących samochodów przez skrzyżowania są coraz bardziej zajęci i chcą uniknąć awarii. Uzyskaj wymaganą liczbę na każdym poziomie, aby przejść do następnego! Gdy poziom jest trudniejszy, ruch staje się większy. Użyj myszki do kontroli świateł.

Português: Enviar todos os carros de todos os sentidos através da intersecção! Guia de carros em alta velocidade em cruzamentos cada vez mais ocupados e evitar acidentes. Obter o número necessário através de cada nível para chegar ao próximo! Níveis mais difícil, o tráfego fica mais cheia - prepare-se para algumas grandes engarrafamentos! Use o rato para controlar luzes.

Română: Trimiteţi toate masinile din toate direcţiile, prin intersecţia! Ghid de autoturisme excesul de viteză, prin intersecţii ce în ce mai ocupat şi evitarea accidentelor. Obţineţi numărul necesar, prin fiecare nivel pentru a ajunge la o viitoare! Niveluri obţine mai greu, traficul devine Fuller - Pregăteşte-te pentru unele Gridlock majore! Utilizaţi mouse-ul pentru a controla lumini.

Slovenčina: Odoslať všetky vozidlá zo všetkých smeroch cez križovatku! Sprievodca rýchlosti vozidiel prostredníctvom stále obsadené križovatiek a zabrániť zrážke. Získať potrebný počet cez každej úrovni sa dostať na ten budúci! Úroveň ťažšie, doprava dostane plnšie - pripravte sa na nejaké veľké preťaženia systému! Použite myš pre ovládanie svetiel.

Slovenščina: Pošlji vse avtomobili iz vseh smeri skozi križišča! Vodnik prehitre vožnje avtomobilov skozi vse bolj zaposlen vozliščih in prepreči nesreče. Get zahtevano število skozi vsako stopnjo, da pridete do naslednjega! Ravni priti težje, prometa gets popolnejše - Pripravite se za nekaj velikih zastoj! Uporabite miško za nadzor luči.

Suomi: Lähetä kaikki autot kaikista suunnista kautta risteykseen! Opas ylinopeus autot kautta yhä kiireinen risteyksissä ja välttää kaatuu. Saada tarvittava määrä kullakin tasolla päästä seuraava! Tasoilla Kovempi, liikenne saa paremmin - Varaudu joitakin suuria gridlock! Käytähiiren valvoa valot.

Svenska: Skicka alla bilar från alla håll genom skärningspunkten! Guide fortkörning bilar genom alltmer upptagen korsningar och förhindrar krockar. Få det antal som behövs genom varje nivå för att komma till nästa! Nivåer blir hårdare, trafik blir matigare - Gör dig redo för större gridlock! Använd musen för att styra ljus.

Türkçe: Her yönden kavşak üzerinden tüm araçları gönderin! Giderek daha yoğun kavşakları ile Kılavuzu hız yaş ve önlemek çöker. Her seviyede aracılığıyla gerekli sayıda alın diğerine almak! Düzeyleri sert olsun, trafik alır Fuller - olsun bazı önemli Gridlock hazır! Fare ışıklarını kontrol etmek.

Česky: Odeslat všechny vozy ze všech směrech přes křižovatku! Průvodce rychlosti vozidel prostřednictvím stále obsazeno křižovatkami a zabránit srážce. Získat potřebný počet přes každé úrovni se dostat na ten příští! Úroveň těžší, doprava dostane plnější - připravte se na nějaké velké přetížení systému! Použijte myš pro ovládání světel.

Ελληνικά: Αποστολή όλα τα αυτοκίνητα από όλες τις κατευθύνσεις μέσα από τη διασταύρωση! Οδηγός επιτάχυνση αυτοκίνητα με όλο και περισσότερο απασχολημένος διασταυρώσεις και να αποφεύγουν συγκρούσεις. Πάρτε τον απαιτούμενο αριθμό από κάθε επίπεδο για να φτάσουμε στην επόμενη! Επίπεδα γίνεται δυσκολότερο, κίνηση γίνεται πληρέστερη - ετοιμαστείτε για κάποια σημαντικά αδιέξοδο! Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για τον έλεγχο φώτα.

Български: Изпрати на всички автомобили от всички посоки чрез пресичане! Пътеводител превишена скорост автомобили чрез все по-зает кръстовища и да се избегнат катастрофи. Вземете необходимия брой чрез всяко ниво да стигнем до следващия един! Нива получите по-трудно, движението получава по-пълна - Пригответе се за някои големи задръствания! Използвайте мишката, за контрол на осветлението.

Русский: Пропустите определенное количество машин через дорожный затор. Чтобы добраться до следующего уровня, не заденьте ни одну машину, которая движется по главной дороге. С каждым новым уровнем пробка на дороге увеличивается. Управление светофором при помощи мышки.

Українська: Відправити всі автомобілі на всіх напрямках через перехрестя! Інструкції проносяться автомобілів через всі жваві перехрестя і уникнути аварій. Отримати необхідну номер через кожен рівень, щоб дістатися до наступної! Рівні складніші, трафік стає повніше - Приготуйтеся до деяких основним глухого кута! Використовуйте мишу для керування вогнями.

العربية: ارسال جميع السيارات من جميع الاتجاهات من خلال التقاطع! دليل سيارات مسرعة نحو متزايد من خلال التقاطعات المزدحمة ، وتجنب الحوادث. الحصول على العدد المطلوب من خلال كل مستوى للوصول الى واحد القادم! مستويات صعوبة الحصول عليها والاتجار بها كمالا -- الاستعداد لبعض الجمود الكبرى! استخدام الماوس للتحكم بالأضواء.

हिन्दी: सभी दिशाओं से चौराहे के माध्यम से सभी कारों को भेजें! गाइड तेजी व्यस्त intersections के माध्यम से तेजी से कारों और दुर्घटनाओं से बचने के. प्रत्येक स्तर के माध्यम से अपेक्षित संख्या जाओ अगले एक को पाने के लिए! स्तर कठिन हो, यातायात हो जाता है फुलर - मिल में कुछ प्रमुख gridlock के लिए तैयार हो जाओ! माउस का प्रयोग करें रोशनी नियंत्रित करने के लिए.

中文 (简体): 发送四面八方穿过十字路口所有汽车!通过引导超速汽车的日益繁忙的十字路口,避免崩溃。每个级别获得通过所需要的人数去下一个!各级变得更难,交通得到更充分的-准备一些重大瘫痪!使用滑鼠来控制灯。

中文 (繁體): 發送所有的汽車從四面八方穿過十字路口!通過引導超速汽車的日益繁忙的十字路口,避免崩潰。獲得所需人數的每一級去下一個!各級變得更難,交通得到更充分的-準備一些重大癱瘓!使用滑鼠來控制燈。

日本語: あらゆる方向から交差点を介してすべての車を送る!ますます忙しいの交差点を介してガイドスピード違反車を避けるため、クラッシュします。それぞれのレベルに至るまでに必要な番号を取得する次のいずれかを取得する!レベルが難しくなる、トラフィックを得て充実した-を得るいくつかの主要な交通渋滞の準備を!使用してマウスの信号を制御します。

한국어: 모든 방향에서 교차로를 통해 모든 자동차를 보내기! 점점 더 바쁜 교차로를 통해 안내 과속 차량과 충돌하지 않도록. 각 단계를 통해 필요한 수의 어서 다음 중 하나를 받으실 수있습니다! 레벨 더 얻을 트래픽되면 풀러 - 가서 몇 가지 주요 꽉 준비! 마우스를 사용하여 조명을 제어할 수있습니다.


Screenshots:
I Love Traffic - 1

Tags: ActionArcadeCarsEXEFlashGamesRecommendedTimeWork

Similar Games: Rail of WarTrafficatorWorld ReactionPlumber 2Hit The Road part 2Rat trapHow to Build a HouseYellow outTraffic MadnessRoadKill RevengeUdder MadnessRailroad Shunting PuzzleKonnectorsLiquid Measure Crystal Water PackPaper Train Level PackTrafficator 2Madness reaction timeBalloon parkTraffic TroubleHit the Road